zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

De Dordtse Historische Kalender belicht 2020 voor Dordrecht in 37 gebeurtenissen

30 december 2019

DORDRECHT - Alle Dordtenaren kunnen voor de toekomst grote en kleine historische feiten nomineren voor de Dordtse Historische kalender. In januari 2020 is het tien jaar geleden dat deze kalender werd gelanceerd in de Statenzaal van het Hof. Dat was ruim voor de verbowing tot museum Hof van Nederland.

Columnist Kees Thies besteedt vandaag op zij vaste plek in AD De Dordtenaar aandacht aan de kalender en vooral wat er al voor 2020 op staat.

De complete lijst met de achtergrond is ook via de site van de gemeente te vinden. Voor de dochters van Dordrecht is het ook een feit dat het 125 jaar geleden is dat de gemeentelijke HBS voor het eerst een vrouwelijke leerling in de klas had.  De vraag is: welke school pakt dit gegeven op?

De kalender past ook in de oproep van burgemeester Wouter Kolff aan Dordtenaren om trotser op hun stad te zijn.

(bericht stadsarchief)

Dordrecht is een stad vol geschiedenis en verhalen. Op de Dordtse historische kalender (DHK) is te zien welke gedenkwaardige momenten er in de stadsgeschiedenis zijn. Hoogte- en dieptepunten, grote en kleine jubilea: de DHK laat ze in één oogopslag zien.

Deze digitale kalender stimuleert het historisch geheugen. Ze is een hulpmiddel om tijdig te beginnen met investeren in de toekomst. Wat is er op afzienbare termijn te herdenken en/of te vieren? Geschiedenis leeft en is een verhaal van ons allemaal. Deze kalender is niet volledig. Reacties en aanvullingen zijn zeer welkom. Je kunt ze sturen naar studiezaal@dordrecht.nl.

De DHK is een nieuwe versie van een eerder initiatief van Hans Berrevoets in het kader van het Platform Stedelijke Herdenking.


2020

25 jaar stadsarcheologie (1995)

25 jaar Dordtse boekenmarkt (1995)

25e sterfjaar directeur van Penn en Bauduin en VVD-politicus Gijs M.V. van Aardenne (1930-1995)

25e sterfjaar PvdA-politica Wijnie Jabaaij (1939-7 juni 1995)

50 jaar 100.000 +-stad (1970)

50 jaar inlijving Dubbeldam bij Dordrecht (1 juli 1970)

50 jaar fusie openbare, protestants-christelijke en rooms-katholieke bibliotheken (1970)

50 jaar sluiting metaalwarenbedrijf Bekkers (1970)

50 jaar Sportraad (1970)

50 jaar Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht (1970)

50 jaar D66 in Dordrecht (1970)

50 jaar ziekenhuis Refaja (1970)

75 jaar Bevrijding (mei 1945)

75e geboortejaar van het Kanon van Dordrecht (voetballer Jan Klijnjan, 1945)

75e geboortejaar fotograaf Vincent Mentzel (28 september 1945)

100 jaar Linders, het eerste Dordtse warenhuis (1920)

100 jaar nieuwe Lager onderwijswet (1920)

100 jaar wijk Krispijn (1920)

100 jaar sluiting Kinderziekenhuis (1920)

100 jaar ingebruikneming nieuw Gemeenteziekenhuis aan de Bankastraat (1920)

100 jaar Merwe’s Oratorium Vereniging (1920)

100e sterfjaar schilder Jacob Huijbrecht Hollestelle (1858-1 juni 1920)

100 jaar eerste gemeentelijke sportterrein (aan de Reeweg, 1920)

125 jaar eerste vrouwelijke leerling op gemeentelijke HBS (1895)

125e sterfjaar musicus Henri Geul (1830-1895)

150 jaar gemeentelijke Gasfabriek (1870)

175 Algemeen Ziekenfonds te Dordrecht (1845)

200 jaar Martinot, Voorstraat 275, de eerste parapluwinkel in Nederland (1820)

225 jaar Franse inval/einde Ancien Regime (1795)

225 jaar afschaffing stapelrecht (1795)

225e geboortedag schilder Ary Scheffer (10 februari 1795)

250 jaar start achtdelige uitgave van de Handvesten, Privilegien enz. der Stad Dordrecht met Oudheidkundige aanmerkingen van P.H. van de Wall (1770-1783)

370 jaar begin van het eerste stadhouderloze tijdperk (1650)

400 jaar vertrek zakenfamilie Trip naar Amsterdam (1620)

400e geboortejaar schilder Aelbert Cuyp (20 oktober 1620-1691)

675 jaar Dordtse expeditie van graaf Willem IV naar Utrecht (1345)

800 jaar stadsrechten (juli 1220)

Deel dit bericht met je vrienden!