woensdag 23 september 2020

Alles over Dordrecht

Een betere gezondheid kan armoede doorbreken

13 december 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeente gaat samen met de zorgpartners in de stad verschillende acties starten om de gezondheid van gezinnen in armoede te verbeteren. Zo start er een programma met gezondheidsacties in wijk de Staart, een intensievere samenwerking met huisartsen in de stad en krijgt het bezoek aan de tandarts veel aandacht.

Dit staat in de programmalijn Armoede en Gezondheid, een uitwerking van het programma 'Samen tegen Armoede', waarmee de gemeenteraad in januari 2018 heeft ingestemd.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die leven met geldzorgen, schulden of in armoede vaak te kampen hebben met chronische stress, een ongezonde leefstijl, chronische ziektes, psychsociale problemen of problemen met de opvoeding van hun kinderen. Ook blijkt dat deze mensen minder vaak gelukkig zijn en minder goed in staat om beslissingen te nemen voor de langere termijn.

Door te investeren in de gezondheid van deze groep mensen is de verwachting dat vicieuze cirkels doorbroken. Hierdoor komen zij steviger in hun schoenen te staan en kunnen zij hun leven weer beter op de rails krijgen.

Acties
In het komende jaar starten de acties uit de programmalijn Armoede en Gezondheid. Zoals verschillende activiteiten in wijk de Staart: beweegprogramma's, ontmoetingsactiviteiten, leefstijlinterventies en vrijwilligerswerk. Daarnaast gaat de gemeente intensiever samenwerken met huisartsen; zij kunnen een belangrijke rol spelen om hun patiënten met schulden door te verwijzen naar bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Ook wil de gemeente dat haar inwoners goed op de hoogte zijn van de grote waarde van goede tandzorg, zeker voor kinderen. Zo heeft de gemeente afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ dat zij haar verzekerden informeert over gratis tandartszorg voor kinderen tot 18 jaar.

Lees meer over:

gezondheid zorg armoede
Deel dit bericht met je vrienden!