zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Groot tekort aan sociale huurwoningen; Kevin Noels (D’66): “We maken ons echt zorgen”

12 december 2019

DORDRECHT - “We zien dat er steeds meer mensen zijn, die geen betaalbaar huis meer kunnen vinden in onze stad”, vertelt Kevin Noels, fractievoorzitter van de D’66. “Daar maken we ons serieus zorgen over.” Noels klinkt oprecht. D’66 probeert, samen met Groen Links, aandacht voor dit probleem te krijgen. Ze willen dat er snel meer sociale huurwoningen bij worden gebouwd, nu en in de toekomst.

“Het huidige beleid jaagt mensen de stad uit. Het gemiddeld aantal reacties per woning, de wachttijd en de zoektijd stijgen”, is te lezen in een presentatie van bovengenoemde partijen. Daarom voeren ze actie. “Dit collega kiest ervoor om eigenlijk alleen maar duur of middelduur bij te bouwen”, licht Noels de actie verder toe.  “Over een tijdje hebben we 1209 sociale huurwoningen minder dan in 2016. Terwijl we al een tekort hadden. Dat kan echt niet.”

Geen plek meer
Het beeld dat mensen in sociale huurwoningen per definitie problemen hebben, weerlegt Noels. “Om in een sociale huurwoning te kunnen wonen, mag je als gezin binnenkort € 45.000,- verdienen. Dit zijn mensen met echte banen, beginnende agenten en leraren, mensen die op een groot distributiecentrum gaan werken. Daar waar we steeds meer werkgelegenheid zien komen, voor die mensen hebben we straks geen plek meer in de stad.

Als je een dik belegde boterham verdient, moet je hier ook fijn kunnen wonen. Ik vind dat je dure en middel dure huizen bij moet bouwen. Maar het moet allebei. Dure, middel dure en sociale huurwoningen. Nu ligt het accent op middelduur en duur, dat is heel zorgelijk. Als je naar Zuid-Holland kijkt, hebben wij als grote stad het laagste percentage sociale huurwoningen van de provincie.”

Dak- en thuislozen
Het probleem van een tekort aan sociale huurwoningen heeft ook invloed op het aantal dak- en thuislozen in de stad. Noels vertelt: “Wat we ook zien: in de dak- en thuislozenopvang en beschermd wonen, zitten heel veel mensen, die met de juiste ondersteuning uit kunnen stromen naar een huis. Maar die huizen zijn er niet. We willen dat er onderzoek gedaan wordt naar wat er moet gebeuren, zodat deze mensen uit kunnen stromen naar een woning. De mensen van deze doelgroepen wonen vaak alleen, hebben een beperkt inkomen en hebben een kleinere woning nodig. We hopen met het onderzoek aandacht te krijgen van andere partijen, zodat er draagkracht voor onze wensen komt.

Het duurt nu veel langer voor je bij de nachtopvang uitgestroomd bent, naar een gewoon huis. Het is zo gek. Er zijn mensen, die gaan iedere ochtend naar hun werk en komen erna terug in de nachtopvang, omdat er geen huis is. Er zijn heel veel economische daklozen. Er zijn heel veel mensen die geen betaalbare sociale huurwoning kunnen vinden in Dordrecht."

Plannen bijstellen
De plannen van het college, over het woningbouwbeleid voor de komende jaren, worden volgende week voorgelegd aan de raad. “We willen het plan van het college bijstellen", aldus Noels. "We vinden dat de achterstand van 1209 woningen die we dreigen op te lopen, zo snel mogelijk moet worden ingelopen. Dat we heel snel sociale woningen terug moeten bouwen. Deze periode wil het college 4000 woningen bouwen. Daarvan worden er 10% sociale huurwoningen bijgebouwd. We willen dat er 20% van de woningen die er bij worden gebouwd, sociale huurwoningen zijn.

Tot nu toe delen alleen de SP, PVV en de VSP de visie op woonbeleid van D’66 en Groen Links, maar Noels heeft hoop dat een deel van hun plannen over wordt genomen. “We hopen dat we steun los kunnen peuteren, niet voor alles, maar voor een aantal dingen bij andere partijen. Omdat het echt nodig is. We proberen hier zoveel aandacht voor te krijgen, zodat het toch lukt.”

Deel dit bericht met je vrienden!