zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water.

4 december 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / ZWIJNDRECHTSE WAARD - Naar de mening van de fractie van VVD Waterschap Hollandse Delta voert het waterschap Hollandse Delta veel maatregelen door waarvan niet helder is of deze maatregelen voldoende bijdragen aan het doel van de Kader Richtlijn Water (KRW). Daarbij kan het waterschap Hollandse Delta niet gehouden worden aan doelrealisatie dat niet binnen zijn mogelijkheden ligt. En de laatste tranche maatregelen (o.a. in SGBP3) om een 10 te halen mogelijk moeten worden uitgevoerd tegen hoge maatschappelijke kosten.

Om duidelijkheid te krijgen op de focuspunten schoon water in het Bestuursprogramma voor de
komende periode heeft de VVD waterschap Hollandse Delta een amendement ingediend in de
Algemene Vergadering van 27 november 2019 met als ondersteuners de fracties gebouwd en
ongebouwd. Het amendement is door de vergadering overgenomen met de volgende aanscherping van de focuspunten in het Bestuursprogramma:

“in 2020 voert het waterschap Hollandse Delta zo mogelijk samen met andere waterschappen een
onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de genomen KRW maatregelen;
De resultaten van het onderzoek worden ingebracht bij de nationale en internationale discussies over de KRW en in het eigen investeringsproggramma.

Lees meer over:

VVD waterschap fractie
Deel dit bericht met je vrienden!