dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Dementieprofessor Robbert Huijsman vuurt jubilaris aan op ingeslagen weg

19 november 2019 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De afdeling Drechtsteden en Alblasserwaard van Alzheimer Nederland hield op donderdag 14 november jongstleden een zeer geslaagd symposium ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum.

Het gekozen thema luidde: Een dementievriendelijke regio wat kunt u daaraan doen?
Dementieprofessor Robbert Huijsman hield in zijn toespraak een vurig pleidooi om bij de realisatie van een dementievriendelijke regio met alle partijen intensiever samen te werken. De regio was in de landelijke dementiemonitor lange tijd een echte subtopper, maar is nu ver weggezakt in de grijze middenmoot. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Eens temeer daar het aantal mensen met dementie snel toeneemt. De wachtlijsten nemen schrikbarend toe en het aantal mantelzorgers en professionals neemt verder en verder af.
Steeds vaker komen mantelzorgers en cliënten door te weinig hulp en steun in de problemen. De wijkagent en de wijkverpleegkundige in de zaal gaven de inleider groot gelijk.

Huijsman die deze middag letterlijk ‘vol gas’ bij minister de Jonge vandaan kwam, had voor de zaal dezelfde cijfers en plaatjes meegenomen. In Den Haag is het kwartje nu snel aan het vallen en voelt men de urgentie om de zorg voor mensen met dementie te intensiveren. Als de regio daar niet op aansluit dan dreigt een ernstige zorgval.

Uit samenwerking is met dezelfde energie 25% meer resultaat te halen, hield hij de zaal voor. Gemeenten, zorginstellingen, huisartsen en vrijwilligers moeten vanuit hetzelfde plan aan de slag en niet elk op hun eigen kleine stukje van de puzzel blijven zitten. De nieuwe landelijke zorgstandaard is daarvoor een mooie kapstok.

Afdelingsvoorzitter Arie Slob onderstreepte dat juist de ‘zorg dichtbij’ in de dorpen en wijken zichtbaar en voelbaar moet zijn. Daar komt het erop aan om van mooie plannen slimme oplossingen te maken. Op persoonlijk niveau benadrukte hij het drama van mensen die door dementie getroffen worden of er in hun directe omgeving mee geconfronteerd zijn. Met de oproep “ich bin wie du” maakte hij de zaal duidelijk dat we op menselijke vlak met of zonder deze ziekte allemaal gelijk zijn en elkaar o zo nodig hebben. Hij sprak ook de hoop uit dat door meer kennis, dementie uit de taboesfeer gehaald kan worden.

De bijna 200 deelnemers kregen vervolgens de gelegenheid om in 8 inspirerende workshops nieuwe kennis en ervaring op te doen. Daarmee werd het thema: ‘Wat kunt u daar aan doen?’, gelijk in de praktijk gebracht. Met muziek en cabaret werd het feestelijke karakter van de middag verder onderstreept.

Lees meer over:

Alzheimer dementie vriendelijk
Deel dit bericht met je vrienden!