donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

WMO-beleidsplan 2020-2023

14 november 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - In Dordrecht gaat het om mee kunnen doen en erbij horen. Meer ontmoetingsplekken en inzet van ervaringsdeskundigen. Maar ook verbinding van professionele en vrijwilligersorganisaties en meer bescherming van inwoners die vanuit een instelling (beschermd wonen, detentie) zelfstandig gaan wonen. Dit zijn een paar maatregelen uit het nieuwe WMO beleidsplan 2020-2023, waarmee het college van B&W ervoor wil zorgen dat Dordtenaren zo lang mogelijk mee kunnen doen en erbij horen.

Wethouder Zorg en Welzijn Peter Heijkoop: “Daarnaast zetten we in op de aanpak van armoede, eenzaamheid en goede, liefdevolle zorg. We zien dat we op al deze vlakken nog meer kunnen betekenen voor onze inwoners. Dat doen we samen met onze partners in de stad en hun betrokken en toegewijde medewerkers.”
Het college heeft het nieuwe WMO-beleidsplan voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Maximale uit de mensen gehaald
De afgelopen jaren heeft Dordrecht geïnvesteerd in het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners en het zorgen voor de belangrijkste basisvoorzieningen in de wijken. Peter Heijkoop: "Dat wat goed werkt, zoals de kwaliteit van de ondersteuning, zetten we voort. Tegelijkertijd zien we dat we het maximale uit de mensen en hun familie, vrienden en buurt hebben gehaald. Daarom kiezen we voor een verschuiving van onze aandacht naar doen wat nodig is. Er gebeurt veel goeds in de stad, vaak door vrijwilligers. We willen initiatieven (financieel) ondersteunen die helpen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven.”

Elkaar hard nodig
Maatschappelijke partners, inwoners en cliënten hebben meegedacht, meegepraat en meegeschreven aan dit beleid. Peter Heijkoop: “We hebben elkaar hard nodig om ervoor te zorgen dat iedereen zo lang mogelijk mee kan blijven doen en de ondersteuning krijgt die nodig is.”

Lees meer over:

WMO mee doen erbij horen
Deel dit bericht met je vrienden!