donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht maakt zich grote zorgen over toekomst van jeugdhulp

8 november 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht maakt zich grote zorgen over de toekomst van de jeugdhulp in Dordrecht. Begin juli 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd de ‘omdenknotitie’ als richtinggevend kader vastgesteld. Het doel is ‘grip te krijgen op de uitgaven voor de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid’. We missen in alle stukken het uitgangspunt van de jeugdhulp: ‘Kinderen en gezinnen die hulp/ondersteuning nodig hebben, krijgen dit’. De gekozen benadering lijkt ertoe te leiden dat kwaliteit en welzijn van onze jeugd sluitstuk wordt van financieel beleid in plaats van het primair doel.

Op 6 november jl. heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht een brief gestuurd naar het college van Dordrecht over de plannen voor de jeugdhulp. We begrijpen dat de 10 gemeenten in de regio grip op de uitgaven willen krijgen en dat de middelen effectief en efficiënt ingezet moeten worden.

Wij zijn echter van mening dat niet alleen de allerkwetsbaarsten op de gemeente moeten kunnen rekenen. Alle kinderen en gezinnen waar hulp nodig is, moeten hierop kunnen rekenen. We moeten voorkomen dat jeugd pas zorg ontvangt als zij tot die kwetsbare groepen gaan behoren.

Lees meer over:

jeugd WMO adviesraad zorgen
Deel dit bericht met je vrienden!