Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ',,Wereldvreemde welstandscommissie Columnist Kees Thies
08nov

,,Wereldvreemde welstandscommissie" in Dordrecht ligt wederom onder vuur

DORDRECHT - De welstandscommissie van Dordrecht  ligt wederom onder vuur. Columnist Kees Thies veegt de vloer aan met de commissie vandaag op zijn vaste plek in AD De Dordtenaar.  ,,Ik wil gewoon een minder wereldvreemde commissie", aldus Kees Thies.

Het nut en noodzaak van een commissie, die bij bouwplannen bijvoorbeeld nog stevige puntjes op de i kan zetten, is landelijk soms ook omstreden.

Een taakomschrijving:

Een welstandscommissie wordt door de gemeente ingeschakeld om toe te zien op de kwaliteit van de bouw en in hoeverre het gebouwde of verbouwde object goed in de omgeving past. Een bouwvergunning kan afgewezen worden door een negatief advies van de welstandscommissie.

Om de regeldruk te verminderen werd tien jaar geleden in de Tweede Kamer al gesproken over het voorstel om een advies van de welstandscommissie niet meer verplicht te stellen.

In Dordrecht maakte wijlen raadslid Beter voor Dordt Jens van der Vorm (die in oktober 2010 overleed) een debat los over de welstandscommissie samen met columnist Kronkelaar.

Deze columnist geeft op woensdag zijn mening  in Dordt centraal en neemt voor de commissie ook het woord wereldvreemd in de mond.

Ook in 2010 viel het woord wereldvreemde commissie. Van der Vorm wilde de commissie per roeiboot een enkele reis naar Papendrecht aanbieden, aldus zijn advies op een historisch debat op 25 februari 2010 in de Wilhelminakerk. Voordat hij in oktober 2010 overleed liet hij nog zijn visie voor de (historische) toekomst van Dordrecht optekenen. Daar rolde een historisch debat uit waarvoor Beter voor Dordt (BVD) steun kreeg van de gemeenteraad.

De vraag vandaag kan zijn: Hoe actueel is nog de boodschap op papier van Jens van der Vorm, die begin 2010 ook nog een manifest maakte met de handtekening eronder van columnist kronkelaar.

Thies somt vandaag een aantal voorbeelden waaruit volgens hem blijkt dat de commissie het contact met de realiteit is verloren. Hij pakte ook twee jaar terug de commissie al aan.


Wat geeft de gemeente voor info over de commissie:

(info website gemeente Dordrecht)


Welstand

Als u uw huis wilt verbouwen heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie.

De omgevingsvergunning was voorheen de bouwvergunning. De omgevingsvergunningaanvraag wordt beoordeeld door de Welstands- en monumentencommissie op grond van de Welstandsnota.

Voor het verbouwen van monumenten bestaan speciale subsidies.
Welstandsnota

Op grond van de Welstandsnota beoordeelt de commissie bouwaanvragen op het voldoen aan redelijke eisen van welstand. Deze criteria zijn grotendeels gebiedsgebonden. Voor de binnenstad en voor gebieden die in (her)ontwikkeling zijn, staan de criteria in Beeldkwaliteitplannen (zie hieronder).

De Welstandsnota en de bijlagen kunt u downloaden. Voor meer informatie kunt u mailen met secretariaatwmc@dordrecht.nl.

    Welstandsnota (pdf, 20 MB)
    Bijlagen Welstandsnota (pdf, 17 MB)
    Toelichting op het welstandsbeleid (pdf, 190 kB)

De toetsende instantie is de Welstands- en monumentencommissie. Als het gaat om een klein bouwplan, zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, kozijnen- en gevelwijzigingen,  dakkapellen of afscheidingen, dan bekijkt een ambtenaar het bouwplan. Dit zal doorgaans de secretaris van de commissie zijn. Het plan wordt dan getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de Welstandsnota zijn opgenomen.

De commissie bestaat uit de kleine en grote (plenaire) commissie. De vergaderingen zijn openbaar, belangstellenden zijn dus welkom. Bezoekers die geen aanvrager zijn van de te beoordelen bouwaanvraag, hebben geen spreekrecht. Tenzij de voorzitter hier toestemming voor geeft.

De leden van de kleine commissie (één architectlid en één monumentenlid uit de voltallige commissie) beoordelen de kleinere bouwplannen die niet aan de sneltoetscriteria voldoen en als er sprake is van een bijzondere situatie. Zij kijken of het plan voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'.

De leden van de grote commissie (voorzitter en vier leden) beoordeelt de grotere bouwplannen, dit is vanaf de grootte van een nieuwbouwwoning.

De commissie is vanaf 1 mei 2017 tot 1 mei 2020 als volgt samengesteld:
Voorzitter/stedenbouwkundig lid dhr. ir. Matthijs de Boer
Architectlid dhr. ir. Gerrit van Es
Restauratiedeskundige/architectlid mevr. ir. Ciska Bakker
Bouwhistoricus lid mevr. ing. Ineke de Visser
Burgerlid P. Verstraten

Negatief advies

Als een bouwplan in de grote of kleine commissie een negatief advies krijgt wordt dit schriftelijk gemotiveerd. Het is mogelijk om aan de secretaris een nadere toelichting te vragen. Als de toelichting voor de aanvrager niet bevredigend is, is daarna overleg met de commissie mogelijk. Nog beter is het, als de aanvrager de bespreking direct bijwoont.
Agenda

De grote en de kleine commissie vergaderen om de andere week op maandag. In de zomermaanden en rond Kerst en Nieuwjaar kunnen de data wijzigen. De agenda's van de vergadering van de kleine en grote commissie worden op de donderdag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.

De kleine commissie start rond 12.30 uur en de grote commissie om 14.15 uur. Het is mogelijk dat een deel van de grote commissievergadering besloten is.

Zie ook:
Kees Thies neemt ,,wereldvreemde" welstandscommissie Dordrecht op de korrel (do, 7 dec 2017)


Deel dit bericht met je vrienden!