maandag 29 november 2021

Alles over Dordrecht

Rekenkamercommissie Dordrecht onderzoekt communicatiebeleid gemeente Dordrecht

18 oktober 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het belang van communicatie neemt toe. Ook van ambtenaren wordt verwacht dat ze van buiten naar binnen kunnen denken en werken. Communicatie vormt daarmee een kernopgave voor de gemeente Dordrecht. De Rekenkamercommissie Dordrecht stelde zich met haar onderzoek ten doel om meer zicht krijgen op de manier waarop de gemeente Dordrecht communiceert.

Een belangrijk onderdeel in het onderzoek vormde bovendien de vraag of het mogelijk is om het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke communicatie toe te snijden op verschillende doelgroepen om daarmee doelgerichter en effectiever te kunnen communiceren. Voor dit onderzoek zijn de gemeentelijke communicatie en de rol in het beleidsproces onderzocht. Ook is gekeken naar de stand van zaken op het gebied van actieve openbaarmaking van gemeentelijke informatie.

Onderdeel beleid
Communicatie maakt steeds meer integraal onderdeel uit van het te maken van beleid. Daarin heeft de gemeente Dordrecht de laatste jaren flinke stappen vooruitgezet. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) naar de communicatie van de gemeente Dordrecht. Het echt verankeren van communicatie in de het hart van de organisatie zal de komende jaren nog wel bijzondere aandacht moeten krijgen. De RKC concludeert dat er te vaak gedacht wordt dat 'communicatie alleen van de afdeling communicatie is' en adviseert te leren van ‘best communicatie cases’ om inbedding in de gehele organisatie te vergroten.

Strategie en evaluatie
Besteed meer aandacht aan het bereiken van verschillende doelgroepen, door deze groepen in kaart te brengen en daarop de strategie af te stemmen, is daarnaast een belangrijke aanbeveling in het rapport. Welke communicatiemiddelen in welke projecten of beleidsvelden blijken nou het meest effectief te zijn? Evalueer veel meer wat de effectiviteit van de ingezette communicatie is geweest, geeft de RKC de gemeente Dordrecht tevens mee als aanbeveling aan het college.

Omarmen
'Laat de gemeentelijke communicatie jaarlijks een gespreksthema zijn tussen het college en de raad'. Gezien het belang en de maatschappelijke impact van gemeentelijke communicatie, is dit een aanbeveling die het college in haar reactie op het onderzoek  volledig omarmt.

Meer weten?
Het volledige onderzoek is te vinden op de website van de gemeente Dordrecht.

Lees meer over:

gemeente communicatie
Deel dit bericht met je vrienden!