zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk stelt schriftelijke vragen aan minister over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours

16 september 2019

DRECHTSTEDEN - PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk stelt schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours

Vrijdagmiddag 23 augustus j.l. zijn de leden van de PvdA Statenfractie en PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk op bezoek geweest in Dordrecht. Onderdeel van het programma was een bezoek aan en een gesprek met Chemours, samen met fractieleden van Sliedrecht, Dordrecht.
De provincie  speelt een belangrijke rol. Via vergunningen kunnen zij de uitstoot van gevaarlijke stoffen sterk beknotten en toewerken naar stoppen. Ook het rijk heeft een belangrijke vinger in de pap via wet- en regelgeving.
De PvdA fracties willen elkaar helpen om toe te werken naar 0-uitstoot.

Naar aanleiding van dit bezoek heeft Gijs van Dijk nu schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours en over het verplaatsen van vervuilde grond:

Vragen van Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitstoot van giftige stoffen door Chemours:

1. Bent u met de PvdA van mening dat iedereen zeker moet kunnen zijn van een fijne en veilige woonomgeving? Kunt u zich voorstellen dat bewoners van de buurten rondom Chemours zich grote zorgen maken over de uitstoot van giftige stoffen?
2. Bent u bekend met de belofte van Chemours om zich ervoor in te spannen de uitstoot van GenX met 99 procent te beperken? Wordt deze inspanning meegewogen bij het verstrekken van een vergunning? Nu blijkt dat het mogelijk is de uitstoot fors te beperken, wordt dit ook opgenomen in de vergunning? Zo nee, waarom niet?
3. Onderhoudt u contact met het bestuur van de provincie Zuid-Holland en relevante gemeentebesturen over de onrust over Chemours? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
4. Heeft u overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onrust over Chemours? Bent u bekend met de wens van omwonenden hun bloed te laten testen op concentraties giftige stoffen zoals GenX. Waarom wordt daar niet toe overgegaan voor alle bewoners die dat wensen?
5. Vindt u dat Chemours de kosten van onderzoek naar verontreiniging en effecten op de volksgezondheid zou moeten vergoeden? Zo nee, waarom niet?
6. Is het bij u bekend dat grond die vervuild is met GenX op dit moment niet vervoerd kan worden door het ontbreken van landelijke normen daarover?
7. Bent u bereid landelijke normen te ontwikkelen zodat vervuilde grond in bijvoorbeeld Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht vervoerd en verwerkt kan worden? Zo nee, waarom niet?

Lees meer over:

PvdA chemours kamerlid
Deel dit bericht met je vrienden!