donderdag 13 augustus 2020

Alles over Dordrecht

Afvalenergiecentrale HVC ondersteunt buurtpreventie Crabbehof na ophef over niet afgeven sleutel service-luik afvalcontainer

12 september 2019

DORDRECHT - “Alle acties van de laatste tijd hebben het nodige los gemaakt, ook politiek gezien”, meldt buurtpreventie Crabbehof op hun facebookpagina. Zij gaan zeven dagen per week de wijk Crabbehof door en ruimen de rommel op, om de wijk schoon en leefbaar te houden. De beheerder van de groep, Roger Wagemans, vroeg een sleutel aan bij afvalenergiecentrale HVC om het ‘service-luik’ van de container te kunnen openen, maar dit werd afgewezen. Dat gaf veel ophef. Inmiddels is er een gesprek geweest tussen HVC, de gemeente en Wagemans.

“Wij vinden het heel vervelend dat deze situatie is ontstaan”, stelt Annemiek Meijer,
Senior Adviseur Communicatie van HVC.  In het gesprek met Wagemans is ook het gebruik van de sleutel besproken. “De heer Wagemans heeft een afvalpas waarmee hij de containers kan openen”, vertelt Annemiek. “Zijn pas is al ‘vergroot’, dat betekent dat hij ook containers kan openen in een groter gebied. Dit maakt het makkelijker om afval dat naast de containers staat, weg te gooien. Een sleutel om het zogeheten ‘service-luik’ van de container te openen kan HVC niet afgeven. Er gelden strenge veiligheidsregels die het  openen van dit luik verhinderen.”

Foldermateriaal
HVC ziet in het overhandigen van de service-luik sleutel ook niet de oplossing van het zwerfvuilprobleem in Crabbehof. Ze ziet de oplossing er meer in dat bewoners hun afval zelf in de container gooien en hun grof afval naar het afvalbrengstation brengen. Of een afspraak maken om het te laten ophalen. Om dit nog beter bekend te maken geeft HVC Wagemans foldermateriaal dat hij kan uitdelen.

Overigens laat Annemiek weten de inzet van Wagemans op prijs te stellen. “We hebben allemaal hetzelfde belang; het schoon en leefbaar houden van de wijk. Wij vinden het heel bijzonder dat Wagemans zich op deze manier inzet voor zijn wijk. We hebben gekeken wat we kunnen doen om hem meer te ondersteunen in zijn actie om de wijk schoner te maken. Vanuit HVC brengen we hem in contact met één van onze afvalcoaches. Zij hebben veel ervaring met vergelijkbare situaties en ook in het bespreekbaar maken van dit onderwerp in de wijk. Daarom zal HVC Wagemans ook ondersteunen met flyers die hij in de wijk kan uitdelen aan bewoners. Zo helpt hij met het bekend maken van de afspraken die er zijn rond afval scheiden en het laten ophalen van grof afval. Ook hebben we de afspraak gemaakt dat hij storingen (bijvoorbeeld ‘verklemmingen’ in de container waardoor deze niet open gaat) direct bij HVC meldt. HVC lost deze storingen zoveel mogelijk binnen een dag op.”

Vanuit de gemeente wordt Wagemans in contact gebracht met de wijkmanager en de woningbouwvereniging, om te onderzoeken of daar de krachten meer gebundeld kunnen worden.

Buurtpreventie Crabbehof
Buurtpreventie Crabbehof is begin van dit jaar opgericht. Wagemans stoorde zich aan het zwerf- en grofvuil en nam het heft in handen om hier iets mee te doen. De doelstelling is om een schonere wijk proberen te creëren met een sociale omgang voor elke inwoner in de wijk. “Niet om te wijzen naar mensen, maar om ze bewust te maken van het afval dat dagelijks op straat gepleurd wordt. Je bent altijd welkom in het team”, aldus Wagemans op de facebookpagina van buurtpreventie Crabbehof..

Deel dit bericht met je vrienden!