donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Beter Voor Dordt waarschuwt voor onrust op afvalmarkt

18 augustus 2019 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Beter Voor Dordt maakt zich zorgen over de financiële situatie bij HVC en gelieerde bedrijven in relatie tot de gemeente Dordrecht, nu er onrust is ontstaan op de afvalmarkt.

De fractie gaat naar aanleiding van de onrust een aantal vragen stellen aan de wethouder. Beter Voor Dordt wil weten welke risico’s ontstaan bij HVC nu er een stop is op het aangaan van nieuwe contracten om buitenlands afval te importeren. Wat zal dit met de markt doen? Is er straks genoeg geschikt betaalbaar Nederlandse afval om de inwoners van Dordrecht van warmte te voorzien?

Verder wil Beter Voor Dordt weten in hoeverre de rendementen van corebusiness activiteiten, zijnde afvalverwerking, worden ingezet voor de financiering van andere niet oorspronkelijke corebusiness activiteiten.

Tot slot wil de fractie weten welke garanties er zijn afgegeven via enerzijds de gemeenschappelijke regelingen en anderzijds voor de gemeente Dordrecht afzonderlijk, ingeval er een faillissement van (een onderdeel van) HVC dreigt.

AEB in Amsterdam, een vergelijkbaar bedrijf als HVC, heeft zijn verbrandingsovens moeten sluiten door achterstallig onderhoud, veroorzaakt door financiële problemen bij diverse businessunits en ondoorzichtige bestuursstructuren. AEB en gelieerde bedrijven staan aan de rand van een faillissement. Gekeken wordt welke onderdelen er een doorstart kunnen maken. Het gevolg is onder andere dat de warmtevoorziening voor de inwoners van Amsterdam stagneert en er problemen met de vuilophaaldienst kunnen ontstaan, tenzij aanvullende maatregelen worden getroffen. De bijbehorende kosten komen nu voor rekening van de gemeente Amsterdam.

Deel dit bericht met je vrienden!