zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Fracties PVV Dordrecht en VSP Dordrecht stellen vragen over prestatieafspraken met het Leger Des Heils

15 juli 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De Fracties van de PVV Dordrecht en van de VSP Dordrecht hebben aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht artikel 40 vragen gesteld over prestatieafspraken met het Leger Des Heils.

Hier een verslag van de gestelde vragen: 'De gemeente Dordrecht betaalt een subsidie van enkele miljoenen euro’s per jaar aan het Leger Des Heils. Bij de verstrekking van een subsidie horen zogenaamde prestatieafspraken. In die prestatieafspraken staan vermeld wat de gemeente Dordrecht verwacht van het Leger Des Heils. De manier waarop de prestatieafspraken zijn geformuleerd zegt iets over de relatie tussen de gemeente en het Leger, maar ook in hoeverre het college publieke gelden beheert. De fracties PVV Dordrecht en VSP Dordrecht stellen u daarom de volgende vragen:

1. Zijn er concrete prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Dordrecht en het Leger Des Heils over de kalenderjaren 2015 tot en met 2020? Zo ja, wat zijn, beknopt samengevat, die afspraken? Zo nee, waarom niet?

2. Wie zijn er betrokken bij het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken?

3. Is er door de gemeente controle uitgeoefend op het nakomen van die prestatieafspraken? Zo ja, hoe en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?

4. Wij vragen de teksten op van de concrete prestatieafspraken over bovenstaand genoemde jaren.'

Tot zover de vragen van beide fracties.

Lees meer over:

fracties leger des heils vragen
Deel dit bericht met je vrienden!