zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Wijkhopper van start in Crabbehof, Dubbeldam en Stadspolders

17 juni 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Vanaf medio april rijdt de Wijkhopper in de gemeente Papendrecht en in de wijk Sterrenburg in Dordrecht. Vanaf maandag 17 juni gaat hij ook  in de wijken Crabbehof, Dubbeldam en Stadspolders rijden. De Wijkhopper is een veilig, comfortabel, elektrisch en duurzaam voertuig voor korte ritten binnen de wijk. Klanten die met de Drechthopper reizen kunnen nu ook gebruik maken van de Wijkhopper.

Waarom de Wijkhopper?
Lisette de Lijster de Raadt, directeur van Stroomlijn: ”Naar verwachting stijgt de vraag naar collectief vervoer de komende jaren. Daarom moeten we  zorgen dat goed passend en betaalbaar vervoer wordt aangeboden aan mensen die dit nodig hebben. Met Stroomlijn, dat de vervoersstromen regelt voor publieke organisaties, hebben wij gekeken naar nieuwe oplossingen die naast het traditionele collectieve vervoer ingezet kunnen worden. Na de succesvolle pilot met de Wijkhopper in 2018 in de wijk Sterrenburg in Dordrecht én in gemeente Sliedrecht, heeft Stroomlijn samen met de Sociale Dienst Drechtsteden het initiatief genomen om deze manier van reizen en vervoeren ook in de rest van de Drechtsteden gefaseerd te introduceren. Na de start in de gemeente Papendrecht en in de Dordtse wijk Sterrenburg, rijdt de Wijkhopper vanaf 17 juni ook in de wijken Crabbehof, Dubbeldam en Stadspolders in Dordrecht”.

Meedoen in de maatschappij
Het bijzondere van de Wijkhopper is dat het plan is ontwikkeld in een mooie samenwerking met meerdere partijen binnen de Drechtsteden. Hierbij wordt enerzijds voorzien in een belangrijke behoefte van de klant, die hierdoor sneller van A naar B kan reizen, maar anderzijds worden er ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee aan een baan geholpen.
Integrale samenwerking

“De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En blijven meedoen in de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat mensen vanwege hun leeftijd, ziekte of beperking niet alles zelf kunnen doen. Dan zijn diverse Wmo-voorzieningen mogelijk. Voor wat betreft vervoer was de Drechthopper er al, maar daar is nu de Wijkhopper aan toegevoegd. Door een integrale samenwerking wordt hiermee de mobiliteit van mensen bevorderd”, aldus De Lijster de Raadt.

Innovatie
De pilot met de Wijkhopper is niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de Innovation Awards ZHZ van 2019 én de uitreiking van de Taxi Innovatie Prijs van 2018 viel de Wijkhopper in de prijzen. Laatstgenoemde prijs is een erkenning van innovatieve producten en diensten vanuit en voor de Nederlandse taxisector. De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop bij deze nieuwe innovatie. De korte wachttijden, snelle ritten en lage instap bieden veel comfort. Dit duurzame vervoermiddel zorgt ook voor minder CO² uitstoot. Dat sluit aan bij het zero emissie convenant dat Stroomlijn BV heeft ondertekend.

Deel dit bericht met je vrienden!