Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ingezonden bericht: 'Boomkap in ecologische Wantijzone midden in Vogelbroedtijd''
16mei

Ingezonden bericht: 'Boomkap in ecologische Wantijzone midden in Vogelbroedtijd'

DORDRECHT - Ingezonden bericht: 'Op weg naar mijn werk gisteren werd onvermijdelijk mijn aandacht getrokken door kapwerkzaamheden in de ecologische Wantijoever aan het Generaal Spoorpad.

Onder luid geschreeuw en met veel gekraak werden met grof geweld takken van de bomen getrokken en verzaagd. De takken werden vervolgens zonder enig begrip in struwelen van het Wantij gedumpt en verwerkt. Een achttal mannen druk en luidruchtig aan het werk.

Paniekerig  vlogen alarmerende vogels als Cettis zanger, Grote bonte specht,  Merel, Zwartkop, en Winterkoning heen en weer. Deze maar ook soorten als Zanglijster, Heggemus, Roodborst, Vink, Groenling, Tiftjaf Houtduif e.a hebben in de oever hun leefgebied, zijn er aan het broeden of hebben al jongen.

Nogal verontwaardigd sprak ik daarom de aan aannemer aan. In eerste instantie reageerde hij nogal laconiek en probeerde me met een kluitje in het riet te sturen. Na enige uitleg over welke vogelsoorten er zoal aan het broeden waren en hem wijzend op de paniek die er onder vogels ontstond  en de kennisgeving dat dit volgens de Nederlandse wetgeving niet toegestaan is draaide hij bij. Bij nader inzien werd toegegeven dat het inderdaad een ongelukkig moment was om dit op zo’n bijzondere plek te doen. Vorige maand nog werden ook in het parkje Merwe bospark, bij het zorgcentrum de Merwelanden, kap, graaf en zaagwerkzaamheden verricht in de broedtijd van vogels, weliswaar minder rigoureus dan nu het geval was roept het toch de vraag op; heeft deze gemeente nu helemaal geen respect meer voor natuur en  landelijke natuurwetgeving?' Tot zover het ingezonden bericht.

Toevoeging secretaris SHW:
'We juichen juist het gebruik van deze methode om takken af te scheuren zeer toe. We hebben als Stichting deze methode juist aanbevolen en zijn er zeer tevreden over dat de gemeente er oren naar had. Het is echter zeer pijnlijk dat de uitvoering hiervan midden in het broedseizoen plaats vindt.'

Voor contact hetwantij@hotmail.comDeel dit bericht met je vrienden!