donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Advies- en Meldpunt Jeugd van start

15 mei 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht is gestart. Dit punt is opgericht om te signaleren waar de jeugdhulp in Dordrecht verbeterd kan worden. Het wordt bemenst door Anke-Elze De Jong Rietstap en Kees Rovers. Het Advies- en Meldpunt signaleert structurele vraagstukken en brengt hierover een analyse met een advies uit aan het college en de gemeenteraad.

De vraagstukken en adviezen komen voort uit individuele meldingen bij het Advies- en Meldpunt zelf of worden aangeleverd vanuit andere partijen, zoals bijvoorbeeld het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid.
Het Advies- en Meldpunt Jeugd is geen cliëntondersteuning in de zin dat er mensen worden begeleid in hun zorgvraag. De leden horen mensen aan, denken mee en melden knelpunten. Die knelpunten kunnen ook aangedragen worden door hulpverleners.

Zelfstandig en onafhankelijk
De leden van het meldpunt hebben een overeenkomst met de gemeente, maar opereren zelfstandig en onafhankelijk. Zij hebben vanuit hun eigen expertise hetzelfde doel voor ogen: bijdragen aan gezond, veilig, kansrijk en met plezier opgroeien van alle jeugdigen in Dordrecht.

Waardevolle informatie
Wethouder Rik van der Linden (Jeugd & Gezondheid): "Het college kiest voor een samenstelling met mensen die vanuit hun eigen kennis en netwerk een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Of het nu gaat om expertise op het gebied van het jeugddomein, de achterban die ze vertegenwoordigen of de praktijkervaring die ze hebben in het sociaal domein; het heeft een plek in Advies- en Meldpunt Jeugd. Ik verwacht dat zij zeer waardevolle informatie en analyses aanleveren om de jeugdhulp in Dordrecht verder te verbeteren. Dit is ook een uitdrukkelijke wens van de raad."

Privacy
De focus ligt op (de toegang tot) jeugdhulp. Uiteraard is dit geen geïsoleerd onderwerp en kunnen hier ook signalen en adviezen voor bijvoorbeeld WMO en onderwijs uit voortkomen. Bij een, desgewenst anonieme, melding wordt de privacy van de melder vanzelfsprekend geborgd. Het Advies- en meldpunt Jeugd wordt na een aantal maanden geëvalueerd.

Het Advies en meldpunt Jeugd Dordrecht is te vinden op www.dordrecht.nl/meldpuntjeugd.

Lees meer over:

jeugdhulp advies meldpunt
Deel dit bericht met je vrienden!