zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Oplopende kosten Sociaal Domein: Taskforce gaat gemeenten ondersteunen bij het maken van keuzes

18 april 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Om de oplopende kosten in het sociaal domein (WMO, jeugdhulp en participatiewet) op te kunnen vangen, hebben de Drechtsteden een taskforce in het leven geroepen. Deze deskundigen gaan de komende weken de gemeenten ondersteunen om met elkaar keuzes te maken in hun beleid, zowel binnen als buiten het sociaal domein, zowel regionaal als lokaal. Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert de taskforce haar bevindingen.

De gemeenten en de regio Drechtsteden staan voor grote uitdagingen in hun begrotingen 2020 en verder. Zo laat de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden zien dat de kosten binnen het sociaal domein stijgen met 12 miljoen euro in 2020. Bij ongewijzigd beleid lopen deze kosten zelfs op met 25 miljoen extra in 2023.

Toenemende vraag
De gemeenten willen hun ambities waarmaken en tegemoet komen aan de steeds verder toenemende vraag naar zorg. De kosten lopen op terwijl het Rijk niet voldoende middelen beschikbaar stelt om deze te kunnen betalen. Gemeenten moeten daarom keuzes maken om dit op te kunnen vangen.

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Dienst Gezondheid en Jeugd voeren deze taken voor de gemeenten uit. Regionaal portefeuillehouder Financiën Peter Verheij: "Er is een hoge urgentie om tot scherpe keuzes te komen, om het sociaal domein betaalbaar te houden. Deze keuzes zullen zowel binnen als buiten het sociaal domein gemaakt moeten worden, zowel regionaal als lokaal.”

Taskforce
Het Drechtstedenbestuur heeft in afstemming met de zeven gemeenten een ambtelijke taskforce ingesteld, met deskundigen uit de Sociale Dienst Drechtsteden, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, gemeentelijke vertegenwoordigers en controllers en voorzitter Marcel van Brouwershaven.

Zij gaan de gemeenten ondersteunen in het blijven verbinden van ambitie, inhoud en geld. Daarnaast hebben zij de opdracht de financiële positie van de gemeenten te actualiseren en inzicht te geven in de mogelijke beleidsaanpassingen.

Lees meer over:

drechtsteden taskforce
Deel dit bericht met je vrienden!