Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Lozing pfoa en genX in het Wantij door waterbedrijf Evides'
03apr

Lozing pfoa en genX in het Wantij door waterbedrijf Evides

DORDRECHT - Stichting Het Wantij werd in 2005 opgericht vanwege de vele dreigende en daadwerkelijke aantastingen van natuur-, landschappelijke- en milieuwaarden in het stroomgebied van het Wantij.

In onderstaand bericht beschrijft de Stichting de lozing van schadelijke stoffen vanuit het Waterbedrijf Evides.

Stichting het Wantij: 'Stichting Het Wantij heeft via een WOB verzoek aan Rijkswaterstaat informatie verkregen, waaruit blijkt dat het waterbedrijf Evides, producent van drink- en industriewater, op de locatie Baanhoekweg te Dordrecht, al vanaf 1999 zonder vergunning of toestemming water loost met hoge concentraties van het (vermoedelijk) kankerverwekkende pfoa en genX uit het spaarbekken de Grote Rug in de rivier het Wantij.

Het gaat daarbij om een continue stroom van ongeveer 1,5 miljoen kubieke meter (m3) water per jaar, met een concentratie die de laatste jaren bijna 50 ng/l bedroeg. Evides heeft, volgens de informatie uit het WOB verzoek, geen idee waar deze hoge concentratie door veroorzaakt wordt. Het is opvallend dat Evides beweert dat het in ieder geval niet afkomstig kan zijn uit de zuivering van waaruit elk jaar 1,5 miljoen m3 op het spaarbekken wordt geloosd. Stichting Het Wantij zet grote vraagtekens bij deze bewering van Evides.. [Ook verwerpt Evides de mogelijkheid dat (een deel) van het pfoa afkomstig kan zijn van grondwaterlekkage bij Chemours of van depositie].

Het Wantij is als uniek zoetwatergetijdenriviertje van grote ecologische betekenis voor de migratie van soorten vanuit de Sliedrechtse Biesbosch. Het functioneert als groene bypass van de kale verstedelijkte en geïndustrialiseerde oevers van de Beneden Merwede, waarin het chemieconcern Dupont/Chemours al vele jaren pfoa en genX loost, dat vanwege de getijdenwerking ook het water van het Wantij vervuilt. Ook heeft het Wantij een belangrijke recreatieve betekenis mede omdat er, in tegenstelling tot de Beneden Merwede, geen zwaar scheepvaartverkeer plaatsvindt.

Lozing van pfoa en genX door Evides op het Wantij geeft nog eens een extra vervuiling, die vooral in de directe nabijheid van de lozingspunten tot veel hogere concentraties leiden dan die al aanwezig zijn. Behalve voor de ecologische waarden in het waterbekken en in het Wantij, is de lozing extra zorgelijk omdat ´s zomers door veel mensen in het Wantij wordt gezwommen; ook vlak bij deze lozingspunten.' Tot zover de verontruste secretaris van de Stichting het Wantij.

Zie verder de brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen op de website van de Stichting het Wantij.

Bron: Stichting het Wantij.

Zie ook:
Stichting Het Wantij wil aanleg natuurlijke oever bij de Schaerweide (do, 21 feb 2019)
Stichting Wantij ontvangt Oorkonde van (Werkgroep) PvdD Dordrecht (za, 16 feb 2019)
Drie 80 jaar oude populieren aan het Wantij blijven staan (ma, 17 dec 2018)
Stichting Het Wantij stelt vragen bij kap van meer dan 5000 zieke essen (ma, 19 nov 2018)
'Stichting het Wantij' vraagt college nog eens goed na te denken (di, 23 okt 2018)
Stichting Het Wantij tekent bezwaar aan tegen bomenkap Schaerweide (ma, 1 okt 2018)


Deel dit bericht met je vrienden!