donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Zorgen van D66 over woningbouwambitie en effect op begroting

2 april 2019

DORDRECHT - De Dordtse D66-fractie heeft grote zorgen over de effecten die de woningbouwambitie
heeft op de begroting van de gemeente Dordrecht. In de meerjarenbegroting van de gemeente Dordrecht heeft het college een voorschot genomen van 2 miljoen per jaar aan extra inkomsten die ontstaan door de realisatie van extra woningen. Het bouwen van extra woningen lijkt echter niet op te schieten en de vraag is ook maar of er de komende drie jaar echt tot een versnelling kan worden gekomen.

De ambitie is groot. De coalitiepartijen Beter voor Dordt, VVD, CDA en CU/SGP willen deze periode, waarvan al een jaar verstreken is, 4.000 woningen daadwerkelijk bouwen en tot een geplande voorraad voor erna komen van 10.000 woningen. Met nog 3 jaar te gaan lijkt het eerste doel al te ambitieus te zijn. De huidige planvoorraad laat zien dat dit aantal niet gehaald zal worden. Ook de ambitie tot 2031, om 10.000 woningen extra te bouwen, lijkt niet haalbaar. Het initiatiefvoorstel om bouwen in en aan de randen van de polders voor altijd tegen te gaan lijkt ook conflicterend te zijn met deze ambitie.

De grootste zorg zit hem voor D66 in het voorschot dat het college heeft genomen op de extra inkomsten van de groeiambities. Dit jaar een kleine vier ton, oplopend tot ruim 2 miljoen in 2022. Hoe reëel zijn deze inkomsten en welke risico’s lopen we hier al stad?

De groeiambitie is belangrijk voor de stad om de voorzieningen die we hebben in stand en betaalbaar te houden. Om die reden heeft de Dordtse D66-fractie artikel 40 aan het college gesteld.

Lees meer over:

woningbouw d66 ambitie
Deel dit bericht met je vrienden!