zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

VSP stelt vragen over plan “Ontwikkelperspectief en haalbaarheidsanalyse Amstelwijck”

1 april 2019

DORDRECHT - De VSP stelt vragen aan het College over het plan “Ontwikkelperspectief en haalbaarheidsanalyse Amstelwijck.”

De VSP: "In uw raadsvergadering van 18 december 2018 is het plan “Ontwikkelperspectief en haalbaarheidsanalyse Amstelwijck” behandeld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Besloten is dat dit plan verder zal worden uitgewerkt en als bestemmingsplan wederomter beoordeling en goedkeuring zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In de vergaderplanning van de gemeenteraad zou dit onderwerp in november 2019 op de rol staan.

Nu blijkt uit signalen van de bewoners van het Dordtse Hout en uit de planning van de projectmanager van Amstelwijck, dat de werkzaamheden op de locatie Smitzigt reeds een aanvang nemen in juli 2019. Daar de locatie Smitzigt onderdeel uitmaakt van de hiervoor genoemde haalbaarheidsanalyse zouden deze werkzaamheden niet zonder goedkeuring van de gemeenteraad kunnen worden uitgevoerd.

Om misverstanden te voorkomen stellen wij artikel 40 vragen, om duidelijkheid te krijgen rondom de bouwactiviteiten op de locatie Smitzigt:

- Klopt het dat er bouwactiviteiten gepland staan op de locatie Smitzigt vooruitlopend op de behandeling van het plan Amstelwijck in de gemeenteraad van november 2019? Zo ja, waarom loopt u hierop vooruit?
- Waaruit bestaan de geplande werkzaamheden op de locatie Smitzigt precies?
- Valt Smitzigt, de boerderij, onder monumentenzorg?

De bewoners van het Dordtse Hout hebben een schriftelijk verzoek ingediend om inspraak te krijgen in de plannen van de bouw van Amstelwijck, omdat deze wijk op zeer korte afstand van het Dordtse Hout wordt gebouwd en de bouwactiviteiten over een periode van 4 jaar, rondom hun wijk wordt uitgevoerd. Formeel hebben de bewoners van het Dordtse Hout nooit antwoord gekregen op hun brief.

- Zou u deze brief alsnog willen beantwoorden, zodat deze terecht bezorgde bewoners weten waar zij aan toe zijn?

Inspraak was de vraag van deze bewoners en niet alleen geïnformeerd worden. Bent u bereid om hen formeel inspraak te gunnen?" Tot zover de vragen van de VSP.

Lees meer over:

college vragen vsp signalen
Deel dit bericht met je vrienden!