Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgemeester Wouter Kolff: Hoop om jezelf te kunnen zijn, hoop op respect' Burgemeester Wouter Kolff
16mrt

Burgemeester Wouter Kolff: Hoop om jezelf te kunnen zijn, hoop op respect

DORDRECHT - Burgemeester Wouter Kolff noemt Dordrecht tijdens de Roze ode aan de Dordtse Synode vrijdag 15 maart een gastvrije stad.

Hij benadrukte ook de belangrijke historische betekenis van Dordrecht als oudste stad van Holland tijdens zijn toespraak in de Grote kerk.

Zijn toespraak luidt:

Welkom in Dordrecht! Dordrecht is een stad waar veel fundamentele vrijheden hun ontstaansgeschiedenis kennen en Dordrecht is van oudsher een gastvrije stad.

Gastvrijheid was ook een belangrijk thema tijdens de Dordtse Synode die 400 jaar geleden plaatsvond. Evenals het thema: ‘omgaan met verschillen’. Wat bijzonder goed dat we hier vandaag bijeen zijn en in het kader van 400 jaar Dordtse Synode ook een onderdeel ‘roze ode’ hebben waarbij de kerk, de lhbti-gemeenschap en anderen samenkomen en met elkaar in gesprek zijn. Een teken van respect en respect begint met naar elkaar luisteren en de wil hebben elkaar te begrijpen.

De samenleving heeft zich de laatste decennia sterk ingezet om de acceptatie van lhbti'ers in het onderwijs, maatschappelijke organisaties en ook religieuze instellingen te verbeteren. Dat het nodig is om hier blijvend aandacht aan te besteden is echter ook een feit. Nog steeds worstelen veel mensen met het vraagstuk om zichzelf te kunnen en mogen zijn. Meer vragen ze niet.

Ik wil graag beginnen met te citeren uit onze Grondwet. Artikel 1 luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'
Een duidelijke tekst, zou je zeggen. In diezelfde Grondwet staan echter ook andere vrijheden. Zoals in artikel 6 die van Godsdienst. Vrijheid van meningsuiting is een universeel grondrecht, in Nederland verankerd in artikel 7 van de Grondwet. Nooit kon er zoveel gezegd worden als nu. Hoewel onze vrijheden een groot goed zijn, leidt ongebreidelde vrijheid juist tot onvrijheid. Voor echte vrijheid is begrenzing een vereiste. Iemands vrijheid kan immers andermans vrijheid verregaand inperken.

Een rechter of de wetgever kan in sommige gevallen die grens bepalen, maar vaak wordt die grens ook bepaald in intermenselijk contact. In de manier waarop we met elkaar omgaan. Vrijheid heeft alleen zin als we respect hebben voor de vrijheid van anderen. Waarbij we elkaar niet uit het oog verliezen en realiseren dat we in dezelfde stad, in hetzelfde land en op dezelfde wereldbol samenleven.

Vertaald naar het leven van alledag gaat het in artikel 1 van de Grondwet om dat je jezelf mag zijn. En helaas……dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het gebeurt nog te vaak dat jongeren niet uit die spreekwoordelijke kast komen vanwege culturele achtergrond, overtuigingen van ouders of anderen in hun omgeving. En eenmaal uit die kast gaan bijvoorbeeld ouderen er vaak weer terug in als ze in een zorginstelling gaan wonen. Want ook daar is de acceptatie vaak laag.

Ik kijk graag naar de toekomst en kleine kinderen kijken nog onbevangen. Als een onbevangen kind van 4 jaar oud wordt gevraagd op wie hij of zij verliefd is, is de kans groot dat zowel jongetjes als meisjes worden genoemd. Als aan eenzelfde kind wordt gevraagd, waarin men gelooft, zal het antwoord uiteenlopen van Sinterklaas via God of Allah tot Tommie in Sesamstraat. Het kan toch niet waar zijn dat we vervolgens als volwassenen aan kinderen leren dat het verstandig is om je onbevangenheid af te werpen, jezelf en anderen in hokjes te plaatsen en vervolgens tussen die hokjes flink te polariseren?

Excellentie, beste mensen,

Dordrecht is een historische stad die gericht is op de toekomst. Dordrecht herdenkt in deze periode dat het 400 jaar geleden is dat de Synode van Dordrecht plaatsvond. Voordat de eerste vergadering in 1618 begon, vond hier in de Grote Kerk een kerkdienst plaats. In maar liefst 180 sessies, gedurende een periode van ruim 6 maanden, werden door de honderden deelnemers ingewikkelde (theologische) vraagstukken besproken.De waarden van de Synode – de zogenaamde 5 Dordtse leerregels - hebben in de loop der eeuwen grote delen van de wereld bereikt en beïnvloed, zoals de Verenigde Staten, Australië, Zuid Afrika, Canada, Brazilië en hebben het Protestantisme mede vormgegeven.
Met de Synode van Dordrecht dacht men eenheid te kunnen bereiken door uniformiteit.

Maar waar staan we nu, 400 jaar later?
In de afgelopen 4 eeuwen zijn Nederland, Europa en de wereld onherroepelijk veranderd. Tegenwoordig zien we in dat eenheid alleen kan ontstaan in verscheidenheid. Vanuit een open blik op de wereld en op het leven.

Dordrecht, de oudste stad van Holland, een stad met bijna 120.000 inwoners en zo'n 130 nationaliteiten. Er zijn vele kleuren en geaardheden en mensen belijden verschillende religies. Wat ons bindt op het Eiland van Dordrecht is meer dan wat ons scheidt. Vandaag tijdens een roze ode aan de synode staan we met elkaar stil bij de vraag hoe gastvrij we eigenlijk zijn.

Met elkaar willen we komen tot een verdrag waarin we ons uitspreken over respect en verdraagzaamheid.
Dit verdrag is van grote waarde voor iedereen die worstelt met zijn of haar identiteit in relatie tot het geloof. In Museum het Hof van Nederland hier in de Dordtse binnenstad kunnen bezoekers – net als het Koningspaar tijdens de eerste Koningsdag in 2015 in Dordrecht – een verklaring ondertekenen. De tekst van die verklaring luidt: 'waar je vrij bent om te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft, en te zijn wie je bent'.

En 'Zijn wie je bent' is voor LHBTI'ers niet vanzelfsprekend. Dit heeft niets met henzelf te maken maar met hun omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om gesprekken aan te gaan met scholen, geloofsgemeenschappen en zorginstellingen. En daarom waardeer ik alle betrokkenen, ook vandaag die aan dat gesprek meedoen.

Geachte aanwezigen,
Hoe staat de samenleving er nu 400 jaar na de Synode van Dordrecht voor?
Ik kan u verklappen: Hoewel het aantal geregistreerde meldingen van discriminatie en geweld – ook landelijk gezien – daalt, zijn we er nog lang niet!
Het afgelopen jaar hebben we ook hier in Dordrecht homo-gerelateerde incidenten gehad die het daglicht niet kunnen verdragen.

Iedere vorm van criminaliteit is ernstig maar gericht op iemands geaardheid raakt het aan de identiteit van een persoon. Op de vraag of iemand er mag zijn. En dat is onacceptabel.

We moeten er al onze energie in steken om dat in de toekomst te voorkomen.
Dankzij de inzet van velen en dankzij een bijeenkomst als deze is er wel hoop.
Hoop op gelijkwaardigheid…..Hoop op respect…..Hoop op jezelf kunnen zijn.... Hoop op liefde. Want liefde... was dat niet de kern van geloof?

Dank voor uw aandacht!Deel dit bericht met je vrienden!