zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

GroenLinks en PvdA onthutst over de vele thuiszitters in onze regio

22 februari 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - GroenLinks en PvdA zijn onthutst door de berichten dat er blijkbaar toch aardig wat thuiszitters zijn in onze regio. Daar willen beide partijen duidelijkheid over krijgen.

Er is een Leerplicht, en een Leerrecht, juist om kinderen te laten leren om mee te kunnen doen. Nu blijken er toch kinderen te zijn die niet naar school gaan, thuis zitten. En met vrijstelling, of met advies zich ziek te melden. Over hoeveel kinderen gaat het en waarom zitten zij thuis? Zij kunnen hierdoor in de problemen komen en moeten dan naar een zorginstelling.

Vragen aan college:
Naar aanleiding van berichten in de pers stellen wij, de fracties van Groen Links en de Partij van de Arbeid, u enkele vragen met betrekking tot de problematiek rondom het schoolverzuim en thuiszitters.

Leerrecht
1. Is het juist dat kinderen  ‘leerrecht’ hebben?
2. Wat betekent ‘leerrecht’ precies?

Aantallen
3. Kunt u aangeven hoeveel kinderen woonachtig in de gemeente Dordrecht momenteel geen onderwijs krijgen?
4. Kunt u aangeven hoeveel kinderen woonachtig in de regio Drechtsteden momenteel geen
onderwijs krijgen?
5. Als op een school ingeschreven leer- of kwalificatie-plichtige kinderen langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen of wanneer zij niet bij een school staan ingeschreven, zijn ze thuiszitter.
Kunt u aangeven hoeveel kinderen, woonachtig in de gemeente Dordrecht, momenteel als thuiszitter geregistreerd staan?
6. Kunt u aangeven hoeveel kinderen, woonachtig in de regio Drechtsteden, momenteel als thuiszitter geregistreerd staan?
7. Kunt u aangeven hoeveel kinderen/jongeren ontheffing hebben van leerplicht en wat de reden hiervan is?

Mogelijke oorzaken
8. Kunt u uiteenzetten waardoor het komt dat deze kinderen zo lang verstoken zijn van onderwijs; welke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen?
9. Bent u bekend met het feit dat onder meer leerplichtambtenaren ouders van kinderen, voor wie op dit moment geen passend onderwijs in onze regio beschikbaar is, nog steeds adviseren hun kind ziek te melden?
10. Een vrijstelling op grond van artikel 5a van de Leerplichtwet is bedoeld voor kinderen die door een zware lichamelijke of psychische beperking niet naar school kunnen.
Bent u bekend met het feit dat onder meer leerplichtambtenaren ouders van kinderen, voor wie op dit moment geen passend onderwijs in onze regio beschikbaar, nog steeds een vrijstelling adviseren?

Gevolgen
11. Erkent u dat er kinderen zijn waarvoor (tijdelijk) een andere locatie dan school nodig is?
12. Welke oplossingen bent u bereid hierin te bieden zodat passend onderwijs voor ieder kind woonachtig in Dordrecht mogelijk is?
13. Bent u bekend met het feit dat dwang ervoor kan zorgen dat kinderen en jongeren die druk niet aankunnen psychisch in de problemen komen, thuis komen te zitten, een vrijstelling krijgen en vervolgens in een zorginstelling terechtkomen omdat ze behandeling nodig hebben?
14. Bent u bekend met het feit dat de opgeworpen drempels binnen de gemeente Dordrecht, waar het het leerlingenvervoer betreft, ervoor kan zorgen dat kinderen en jongeren thuis komen te zitten, een vrijstelling krijgen en vervolgens in een zorginstelling terecht komen omdat ze behandeling nodig hebben?
15. Bent u bekend met het feit dat de opgeworpen drempels binnen de gemeente Dordrecht, waar het de toegang tot zorg betreft, ervoor kan zorgen dat kinderen en jongeren thuis komen te zitten, een vrijstelling krijgen en vervolgens in een zorginstelling terecht komen omdat ze behandeling nodig hebben?

Overig
16. Weet u dat er veel verborgen verzuim is doordat scholen niet alle verzuim registreren?
Zo ja, bent u bereid om naast ongeoorloofd verzuim ook geoorloofd verzuim te laten registreren?

Necdet Buracin: Cor van Verk
Groen Links: Partij van de Arbeid

Lees meer over:

PvdA GroenLinks thuiszitters
Deel dit bericht met je vrienden!