vrijdag 18 juni 2021

Alles over Dordrecht

Samenwerking Sociale Dienst Drechtsteden en het Parkhuis heeft tot banen geleid

15 februari 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Samenwerking Sociale Dienst Drechtsteden en het Parkhuis heeft tot banen geleid voor mensen in de bijstand. Sinds begin 2019 hebben zeven mensen - die uit een bijstandssituatie kwamen - een leer-/arbeidsovereenkomst voor 28 uur per week bij het Parkhuis aangeboden gekregen. Alle kandidaten gaan een BBL-opleiding volgen: zes kandidaten ‘zorg en welzijn’ niveau MBO 2 en één kandidaat ‘verzorgende IG’ niveau MBO 3. Als voorbereiding hierop hebben alle kandidaten vorig jaar bij het Parkhuis een intensief introductietraject van drie maanden doorlopen. De samenwerking is tot stand gekomen samen met de Sociale Dienst Drechtsteden en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid. We helpen hiermee mensen uit de bijstand, terwijl we tegelijkertijd potentiële collega’s opleiden en in dienst kunnen nemen.

Blij dat we zijn ingestapt
Het initiatief kwam van de Sociale Dienst Drechtsteden en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid om gemotiveerde werkzoekenden met een steuntje in de rug te laten instromen in de zorg. Met financiële ondersteuning vanuit Baanbrekend Drechtsteden biedt het Parkhuis deze kandidaten nu een leerwerkplek aan. “Toen de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid vorig jaar diverse zorginstellingen benaderde met de vraag of ze uitkeringsgerechtigden een betaald leer-/werktraject wilden aanbieden, was het Parkhuis direct geïnteresseerd. We helpen hiermee mensen uit de bijstand, terwijl we tegelijkertijd potentiële collega’s opleiden en in dienst kunnen nemen. En dit alles met aantrekkelijke financiering van de opleiding en loonkostensubsidie. Als we zien hoe goed de kandidaten het tot nu toe doen en hoe prima het werken in de zorg ze bevalt, zijn we heel blij dat we in het traject zijn gestapt”, vertelt Esther van der Hoeven, P&O adviseur bij het Parkhuis.

Intensieve coaching
De leer-/arbeidsovereenkomst voor 28 uur per week houdt in dat de kandidaten in een week 3 dagen werken en 1 dag naar school gaan. De kandidaten worden, naast de praktijkbegeleiding die het Parkhuis biedt, ook intensief begeleid door een coach die evenals de opleiding geheel betaald wordt door de Sociale Dienst Drechtsteden. De opleiding wordt verzorgd door het Albeda College.

Nieuw toekomstperspectief
Niet alleen het Parkhuis is tevreden over de samenwerking. Ook de kandidaten zijn blij dat ze de kans hebben gegrepen om in de zorg te gaan werken en zo uit de bijstand te komen. Quotes van enkele kandidaten: “Er is voor mij hiermee weer licht aan het eindevan de tunnel gekomen en ik zie mijn toekomst en dat van mijn gezin weer positief in.”

“Ik ben onbeschrijfelijk blij dat ik deze kans heb gekregen van Sociale Dienst Drechtsteden en van het Parkhuis. Het mooiste voor mij was dat het Parkhuis mij aanbood om de opleiding ‘Verzorgende IG-MZ’ te volgen. Sociale Dienst Drechtsteden en het Parkhuis hebben mij goed begeleid en ik heb al drie maanden met liefde en plezier gewerkt.”

Deel dit bericht met je vrienden!