zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Toeleidingstraject statushouders in de zorg Drechtsteden

15 januari 2019 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Twaalf partijen werken samen om statushouders kennis te laten maken met de zorg en hen door te laten stromen naar een betaalde baan. Het doel is kansen bieden aan nieuwkomers en instroom van nieuwe medewerkers in de zorg te bevorderen. Op 16 januari ontvangt de eerste groep van 15 statushouders uit Drechtsteden het certificaat voor het WelSlagen-traject. Met dit certificaat kwalificeren zij zich voor instroom in de BBL MBO niveau 2 (Helpende zorg en welzijn) of BBL MBO niveau 3 (Verzorgende IG). Na de certificering stromen 10 van hen uit naar een betaalde leerwerkbaan in de zorg, bij werkgevers in Drechtsteden.

In dit samenwerkingsinitiatief wordt samengewerkt door 12 (!) partijen: de  werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ, gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden, ROC da Vinci college en Calibris Advies. Daarnaast zijn er 7 werkgevers betrokken vanuit de VVT en gehandicaptenzorg: Het Spectrum, Woon- en zorgcentrum De Merwelanden, Rivas Zorggroep, Swinhove Groep, Gemiva-SVG Groep, ASVZ en Zorggroep Crabbehoff. Zij hebben een samenwerkingsconvenant getekend om 35 statushouders kennis te laten maken met de zorg en (minimaal) 24 daarvan door te laten stromen naar een betaalde BBL baan mbo-niveau 2 of 3. Instituut Gak ondersteunt het initiatief met een financiële bijdrage.

Vanuit het samenwerkingsverband levert iedere organisatie zowel een inhoudelijke als financiële bijdrage om dit initiatief een succes te maken.

Onderwijsaanbod
Naast taaltraining en oriëntatie op de zorg wordt training gegeven op uiteenlopende andere thema's. Empowerment van de deelnemers is een belangrijk onderdeel: Leren leren, gedrag en houding, zelfbeeld, feedback, communicatie, motivatie, stress en werkdruk en werknemersvaardigheden komen aan de orde. Denk daarnaast ook aan aspecten van de Nederlandse cultuur en maatschappij, de Nederlandse arbeidsmarkt en werken in de zorg. In de training en in hun stage maken de statushouders kennis met de kansberoepen in de zorgorganisaties en worden zij voorbereid op werken in de zorg en het volgen van een MBO-opleiding.

Het taalonderwijs wordt verzorgd door afdeling Educatie van ROC Da Vinci college. Voor de statushouders die meer ondersteuning nodig hebben, zijn taalvrijwilligers geworven door de Taalclub. Dit heeft 9 vrijwilligers opgeleverd die door de coördinator gekoppeld zijn aan de statushouders. Er wordt door de vrijwilligers extra ondersteuning gegeven in de lessen,  begeleiding in duo's of aan individuen. Hierbij mogen ze gebruik maken van de leermiddelen van Stichting Lezen en Schrijven. Naast de taallessen volgen de statushouders training van Calibris Advies waarbij werknemersvaardigheden en oriëntatie op de Nederlandse zorg centraal staan en krijgen zij  een dag in de week les van een docent van de beroepsopleiding van ROC Da Vinci College. Hierin maken ze kennis met leren en werken in de zorg en wordt aandacht besteed aan taal, rekenen en zorgspecifieke vaardigheden.

Oriëntatie in de zorg, stages en begeleiding naar werk
De eerste 5 maanden van het traject hebben de deelnemers een oriëntatiestage in de zorg gevolgd. Door 2 dagen per week mee te lopen bij activiteitenbegeleiding, dagbesteding en te assisteren in de huiskamer hebben zij een beeld van werken in de zorg gevormd. In deze periode is de zorgsector voor 19 van de deelnemers zodanig goed bevallen dat zij zijn doorgestroomd naar het WelSlagen-traject. Dit traject, van opnieuw 5 maanden, bestaat uit 3 stagedagen en 1 lesdag per week. Gedurende de stage leert de deelnemer de basis van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Hierbij is te denken aan wassen, douchen, aan- en uitkleden, eten en drinken. Tijdens de wekelijkse lesdag van het WelSlagen-traject volgenden de deelnemers lessen ter voorbereiding op de MBO-2 en MBO-3 opleiding.

Voor 3 deelnemers die in maart aan de oriëntatie zijn gestart, kwam doorstroom in september te vroeg. Zij volgen een verlengde oriëntatie. De overige 8 deelnemers bleken geen affiniteit met de zorg te hebben. Zij worden begeleid naar een voor hen passende baan. Eén van hen werkt inmiddels als pedagogisch medewerkster op een buitenschoolse opvang, daarnaast heeft een andere deelnemer een baan in de horeca en is een ander werkzaam als steigerbouwer.

Resultaten
•    In totaal zijn 30 statushouders in de eerste twee groepen gestart.
•    19 van de 30 eerste deelnemers hebben affiniteit met de zorg en zijn van de oriëntatie-fase naar het WelSlagen-traject doorgestroomd.
•    Van de 19 deelnemers in WelSlagen stromen 10 statushouders door naar een (betaalde) leerwerkbaan in de zorg.
•    De deelnemers die niet doorstromen in de zorg worden begeleid naar een passende baan. 3 van hen hebben inmiddels een arbeidscontract in een andere sector.
•    11 deelnemers in de derde groep zijn in september aan de oriëntatiefase begonnen en starten in februari met het WelSlagen-traject.

Tot slot
Het project is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgenomen als goed voorbeeld voor het creëren van banen in de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben zij een interview met betrokkenen en een deelnemer afgenomen en gepubliceerd.

Lees meer over:

zorg talent statushouders
Deel dit bericht met je vrienden!