Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Vuurwerkvrije zones in Dordrecht deze jaarwisseling'
20dec 2018

Vuurwerkvrije zones in Dordrecht deze jaarwisseling

DORDRECHT - Ook dit jaar zijn er plekken vastgesteld door de gemeente, waar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dit is omdat veel mensen hinder ondervinden van vuurwerk. Deze regel beschermt kwetsbare mensen en dieren én voorkomt vernielingen op 31 december en 1 januari. De vuurwerkvrije zones gelden voor de jaarwisseling van 31 december, vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.

Vuurwerkvrije zones
De terreinen van het ziekenhuis, van verpleeghuizen en wooncentra voor senioren zijn aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook de schoolpleinen zijn aangewezen als zone waar je geen vuurwerk mag afsteken, omdat schade aan schoolgebouwen erg groot kan zijn. De parken zijn ook vuurwerkvrije zones omdat daar dieren wonen en rusten en om schade aan afvalbakken en straatmeubilair te voorkomen. Reparatie en vervanging lopen erg op in kosten. Dit voorkomen we met het vuurwerkvrij houden van deze zones.

Op de volgende plekken in Dordrecht mag geen vuurwerk worden afgestoken:
Het terrein van het Albert Schweitzerziekenhuis.
Het terrein van ouderencentra De Merwelanden, Polderwiel, Gravenhorst, Dubbelmonde, Sterrenwiel, Waterwiel en Stadswiel, Vreedonk, De Linden en De Prinsemarij; het terrein van de verpleeghuizen Het Parkhuis, Het Dijkhuis (dependance van Parkhuis), De Sterrenlanden en Crabbehof.
De parken: Wantijpark, Merwesteinpark, Weizigtpark (inclusief de kinderboerderij), Overkamppark, Dubbelmondepark, Dubbelsteynpark, Sterrenburgpark, Wittensteinpark, Rustenburgpark, Oostkilpark en Wielwijkpark.
Alle schoolpleinen van basis- en voortgezet onderwijs.

Wel vuurwerk afsteken?
Wie in de vuurwerkvrije gebieden vuurwerk afsteekt krijgt dezelfde straf als wanneer men vuurwerk afsteekt vóór 31 december 18.00 uur of na 1 januari 02.00 uur. Dit kan een waarschuwing zijn, jongeren krijgen een taak- of leerstraf of men kan een bekeuring van 100,- per afgestoken item krijgen.

Om overlast van vuurwerk door te geven aan de politie kunt u het algemene nummer bellen: 0900 8844.Deel dit bericht met je vrienden!