vrijdag 28 januari 2022

Alles over Dordrecht

SP Dordrecht schrijft open brief aan Platform tegen Armoede Drechtsteden

14 december 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De SP fractie richtte onlangs de hieronder staande open brief aan het platform tegen Armoede in de  Drechtsteden:

'Beste leden van het Platform,
Tijdens de bijeenkomst van het Platform tegen Armoede Drechtsteden op Wereldarmoededag kwam onder andere naar voren dat de woonlasten in Dordrecht veel te hoog zijn. In de gemeentebegroting 2019 staat een overzicht van de woonlasten van gemeenten met meer dan 90.000 inwoners en de provinciehoofdsteden (daar woont 40% van de Nederlandse bevolking). Het betreft de woonlasten voor een huishouden met een gemiddelde gezinsomvang in een woning met een gemiddelde WOZ-waarde.

Met enige trots wordt gemeld dat Dordrecht hierbij de 9e plek inneemt wat betreft de gemeente met de laagste woonlasten (€ 13 onder het gemiddelde van de 38 gemeenten). Dat lijkt mooi, maar er wordt niet gemeld dat het om eigenaar-bewoners gaat. Kijk je naar huurders dan staat Dordrecht op de 26e plek met € 32 boven het gemiddelde van de 38 gemeenten. Een slechte uitkomst die bijdraagt aan de kritiek op Wereldarmoededag over de hoge woonlasten in Dordrecht.

De SP heeft bij de begrotingsbehandeling gekeken in hoeverre hier iets aan te doen is. De meest eenvoudige oplossing waarbij alle bewoners, dus ook de mensen met een eigen huis er iets mee opschieten, werd gevonden in een verlaging van de afvalstoffenheffing met € 40 per jaar. Dat zou de gemeente wel € 2.1 miljoen kosten, maar ook daarvoor had de SP kijkend naar het vergelijkend overzicht van de 38 gemeenten een oplossing, namelijk een verhoging van de OZB voor eigenaren van niet-woningen (het zakelijk onroerend goed). Het tarief voor deze groep zou dan stijgen tot het gemiddelde van de 38 gemeenten, waarmee Dordrecht zich niet uit de markt zou prijzen. Met deze maatregel zou ook het MKB in Dordrecht, dat veelal bedrijfspanden huurt, niet extra worden belast.

Helaas steunde alleen de PVV dit voorstel en moest de SP teleurstellend vaststellen dat andere partijen, ook die deel uitmaken van het Platform tegen Armoede Drechtsteden, deze kans lieten lopen om iets te doen aan het in oktober met elkaar vastgestelde probleem van de hoge woonlasten in Dordrecht.

Misschien goed om dit nog eens in het Platform te bespreken.'

Met vriendelijke groet,
Ronald Portier,
voorzitter SP Dordrecht.

Lees meer over:

ozb sp armoede huren
Deel dit bericht met je vrienden!