zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Chemours investeert om GenX uitstoot met 99% terug te brengen

10 september 2018 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Chemours is van plan om circa € 75 miljoen te investeren in de fabriek in Dordrecht, met als doel een significante verlaging van alle emissies van organische gefluoreerde stoffen. Chemours beoogt een reductie met 99% van de totale GenX-emissies tegen het einde van 2020, in vergelijking met de emissie niveaus van 2017.

Daarnaast richt de onderneming zich op een reductie van de emissies van alle organische gefluoreerde stoffen met 80% in 2023. Chemours wil ervoor zorgen dat deze doelen worden opgenomen in zijn vergunning. De onderneming zal blijven samenwerken met alle belanghebbenden waaronder de bevoegde overheden en de gemeenschappen om ons heen.

Onze twee-fasen benadering combineert maatregelen die onmiddellijk ingaan met technologie voor de langere termijn, met specifieke jaarlijkse reductiedoelen.

Fase 1 is gericht op GenX en omvat:

  • De optimalisatie van de bestaande filtratie met actieve-koolstofbedden die de onderneming aan het testen is, in combinatie met technologie voor het verwijderen van vaste afvalstoffen, om zo de emissies van GenX-stoffen naar water te verminderen met 90% tegen het einde van dit jaar. Het plan omvat ook de start van twee eerder aangekondigde proefprojecten voor het verminderen van emissies naar de lucht, die in gebruik genomen zullen worden zodra daarvoor toestemming is gegeven door de bevoegde overheden.
  • In 2019 zal Chemours permanente koolstoffiltratie-installaties en aanvullende luchtwassers installeren en testen, met als doel een reductie met 95% van alle GenX emissies naar water en lucht tegen het einde van dat jaar.
  • In 2020 verwacht Chemours het doel van 99% reductie te bereiken door verdere optimalisatie van de installaties en het omvormen van de proefopstellingen naar robuuste permanente eenheden.
  • Chemours zal gebruik maken van recent verworven geavanceerde infrarood-beeldapparatuur en verbeterde lekdetectie- en reparatie (LDAR) technieken, met als doel het significant terugdringen van potentiële vluchtige emissies van organische gefluoreerde stoffen.
  • Chemours blijft doorgaan met de ontwikkeling van geavanceerde analyse- technieken om de sporenhoeveelheden te kunnen kwantificeren van de algehele hoeveelheid aan organische gefluoreerde stoffen die in de chemische processen ontstaan.


Als onderdeel van Fase 2 zal Chemours de volgende maatregelen nemen:

  • De onderneming zal een aanvullende thermische oxidator installeren, testen en optimaliseren. Een thermische oxidator breekt de stoffen op, door de aanvoer onder hoge temperatuur te mengen met zuurstof.
  • Chemours zal de inzet van actieve koolstoftechnologie in ons systeem voor sanering van grondwater optimaliseren om de aanwezigheid van organische gefluoreerde stoffen in direct geloosd afvalwater verder terug te dringen.
  • Bovendien zal Chemours technologie ontwikkelen en implementeren voor het terugdringen van emissiepunten met lage concentratie. Dit omvat een mogelijke samenwerking met derde partijen voor het ontwikkelen van nieuwe, meer effectieve reductie-technologie die nu nog niet bestaat.
  • Paul Kirsch, President, Chemours Fluoroproducts, “Wij nemen de zorgen van de gemeenschap serieus en wij zijn toegewijd om verder te gaan dan de eisen die wet- en regelgeving aan ons stellen, om aan de verwachtingen te voldoen die de gemeenschap van ons heeft, nu en in de toekomst.”

Hij voegt daaraan toe, “Wij hebben een toegewijd team van hooggekwalificeerde wetenschappers en ingenieurs, aangevuld met externe deskundigen, die voortdurend werken aan een scala van reductie oplossingen voor de lange termijn. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze oplossingen worden toegevoegd aan de succesvolle maatregelen die wij recent hebben genomen, de Chemours fabriek in Dordrecht een voorloper zal zijn in de industrie op het vlak van emissiebeheersing naar zowel water als lucht.”

Lees meer over:

genx chemours
Deel dit bericht met je vrienden!