zondag 27 september 2020

Alles over Dordrecht

Sociale Dienst Drechtsteden waarschuwt voor flinke tekorten

5 september 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein vragen om een gedegen integrale afweging. Zo zullen de uitgaven en de tekorten voor het sociale domein tot 2022 flink stijgen. De leden van de Drechtraad en andere raadsleden zullen daarom creatieve afwegingen moeten maken om deze uitgaven beheersbaar te houden.

Deze boodschap kregen de leden van de Drechtraad gisteravond mee van de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) tijdens de eerste Drechtstedendinsdag op 4 september 2018 in het nieuwe vergaderjaar.

De inschatting van de SDD is dat met name de tekorten bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bij het Minimabeleid tot 2022 snel zullen oplopen. Bij deze inschatting zijn overigens de uitgaven voor het Jeugdbeleid buiten beschouwing gelaten.

Ook de transformatie en de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord vragen volgens de SDD  om een financiële en beleidsmatige afweging en een (politiek) kader.

Game
Om tot een "eerste aanzet tot kaderstelling" te komen werd gisterenavond tijdens de gezamenlijke carrousel Sociaal Domein/Bestuur & Middelen een "game" georganiseerd waarin de aanwezigen hun mening konden geven over een groot aantal stellingen. De komende maanden worden de uitkomsten verwerkt tot een "concept-kader" of "plan sociaal domein”. Volgens portefeuillehouder Heijkoop zijn de meningen over de stellingen niet leidend of bindend voor dit kader.

In juli 2019 vindt volgens de planning besluitvorming over dit kader in de Drechtraad en "inbedding in lokale en regionale beleidsuitvoering" plaats.

Tekst: Willem Schneider

Deel dit bericht met je vrienden!