donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Het Parkhuis heeft weer het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk behaald

30 augustus 2018

DORDRECHT - Het Parkhuis heeft het gouden PREZO-kwaliteitskeurmerk behaald. Zij is de eerste zorginstelling in de regio Dordrecht die getoetst is aan de hand van het nieuwe Prezo normen kader 2017. Met PREZO 2017 wordt met nadruk aandacht besteed aan het landelijke kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg. Hierbij wordt extra gekeken naar wat cliënten (en hun naasten) belangrijk vinden. Natuurlijk benadrukt elke zorginstelling dat de cliënt centraal staat, maar het ook echt waarmaken is een heel ander verhaal.

Met het behalen van dit keurmerk laat het Parkhuis zien dat het staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. Op 30 augustus jl. werd het keurmerk onder toeziend oog van de cliëntenraad, ondernemingsraad en medewerkers officieel uitgereikt aan bestuurder Paul van Gennip.

Een kleine greep uit het rapport
“Alle medewerkers zijn heel open en transparant, ook als zaken nog niet helemaal goed zijn. De kernwaarden zijn terug te vinden en te voelen. Professionaliteit en betrokkenheid van medewerkers en hun persoonlijke aandacht voor cliënten vallen op. En er is lof over de samenwerking met/betrokkenheid van de cliëntenraad, ondernemingsraad, raad van toezicht en de bestuurder”, zo omschreef de voorzitter van de externe auditcommissie het enthousiasme en het hart voor de zorg dat hij heeft ervaren in het Parkhuis.

Bijzonder trots!
Paul van Gennip is bijzonder trots op het behaalde keurmerk: “Het is fantastisch dat wij dit gouden keurmerk 2017 behaald hebben! Het keurmerk is een bekroning op het werk van onze medewerkers en vrijwilligers. Dankzij hun deskundigheid en persoonlijke inzet kan het Parkhuis haar zorg- en dienstverlening op hartverwarmende en bekwame wijze inzetten voor cliënten en hun naasten in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd. En daar doen wij het voor. Zo’n keurmerk is fraai, maar dat neemt niet weg dat er ook bij ons wel eens wat fout kan gaan. Zo’n fout zien en ervan leren, is dan zeker zo belangrijk.

Wat is PREZO?
PREZO staat voor PRE(staties) in de ZO(rg) en is een landelijk kwaliteitskeurmerk.

Deel dit bericht met je vrienden!