zondag 28 november 2021

Alles over Dordrecht

Albert Schweitzer ziekenhuis werkt aan optimale ondersteunende zorg bij kanker

27 augustus 2018

DORDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis is in samenwerking met Steunpunt KOEL gestart met een QuickScan. Deze scan geeft het ziekenhuis meer inzicht in haar aanbod en organisatie van ondersteunende zorg bij kanker op niet-medisch vlak, zoals psychologische ondersteuning, huidtherapie of voedingsadvies. Hoe ervaren patiënten deze ondersteuning en hoe werken de verschillende zorgverleners hierin samen? Tijdens de QuickScan, van Stichting OOK (Stichting Optimale Ondersteuning Kanker), wordt gekeken naar het zorgaanbod van het ziekenhuis zelf en naar verwijzing en samenwerking met eerstelijnszorg. Steeds meer ziekenhuizen melden zich aan voor de QuickScan van Stichting OOK.

Een ziekenhuis kiest maximaal 2 zorgpaden waarop de QuickScan wordt uitgevoerd. In het geval van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn dit prostaatkanker en darmkanker. Addy van Hooren, adviseur oncologische zorg, van het Albert Schweitzer ziekenhuis: “We vinden het belangrijk om patiënten te behandelen en geen ziekten. De uitkomsten van de QuickScan geven ons inzicht in hoe patiënten de huidige ondersteunende zorg ervaren. Dat biedt kansen om waar nodig te verbeteren.” De QuickScan is reeds gestart en is naar verwachting aan het eind van het jaar gereed.

Samenwerking Steunpunt KOEL
Steunpunt KOEL ondersteunt sinds 2011 oncologische netwerken in de eerste lijn tijdens en na hun opstart. Adja Strijker, adviseur Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) van het Steunpunt KOEL: “De oncologische netwerken begeleiden patiënten dichtbij huis, waar dat mogelijk is. De aansluiting met de tweede lijn is echter nog wel eens lastig gebleken. Wij zijn daarom een groot voorstander van een QuickScan waarin ook de eerste lijn wordt meegenomen!”. Steunpunt KOEL roept zorgverleners in de eerste lijn op om mee te werken aan de QuickScan en hun ervaring met de samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis te delen.

QuickScan
De QuickScan bestaat uit drie stappen. Eerst wordt een enquête uitgezet onder patiënten van de betreffende zorgpaden. Daarna worden patiënten en zorgprofessionals, waaronder mogelijk ook huisartsen en wijkverpleegkundigen, persoonlijk geïnterviewd over hun ervaring met ondersteunende zorg. Als laatste stap worden de bevindingen van de enquête en de interviews besproken in een focusgroep met patiënten en zorgprofessionals. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Steunpunt KOEL ontvangen van Stichting OOK een rapportage van de bevindingen.

Bart Diederen, directeur Stichting OOK: “Steeds meer ziekenhuizen melden zich aan voor het uitvoeren van de QuickScan. Een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. De scan biedt veel mogelijkheden om ondersteunende zorg bij kanker nog beter aan te laten sluiten op de werkelijke zorgvraag. Inmiddels werken we met ruim 20 ziekenhuizen samen in een QuickScan. Naast het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn we op dit moment met nog twee ziekenhuizen in gesprek over het uitvoeren van een QuickScan.”

Deel dit bericht met je vrienden!