zaterdag 29 januari 2022

Alles over Dordrecht

Discussie bouwplan: 'Wilgen Schaerweide: blokkade overleg, bewoners roeren zich'

7 augustus 2018

DORDRECHT - Op het blog Het Wantij verscheen eerder deze week een bericht over problemen rondom bouwterrein Schaerweide, hieronder een selectie uit dit bericht:

"Stichting het Wantij heeft bezwaar ingediend tegen de door de gemeente afgegeven kapvergunning voor het groepje van vijf gezonde wilgen op het bouwterrein Schaerweide naast Villa Augustus. Deze bomen zouden moeten wijken voor een of twee parkeerplaatsen. Inmiddels hebben een aantal toekomstige bewoners hun solidariteit met de actie van de Stichting geuit. Het is ook nog de vraag of de bomen wel binnen de grenzen van het bouwterrein staan.

De Stichting roept meer toekomstige bewoners op zich te melden.

Inmiddels heeft nadere bestudering van een luchtfoto levert het inzicht opgeleverd dat de bomen mogelijk deels of geheel net buiten het bouwterrein staan. Dan valt zelfs het argument van het verlies aan parkeerplaatsen weg.

Intussen mogen de bomen, voorlopig, niet gekapt worden omdat een door Stichting het Wantij ingeschakelde ecoloog een vogelnest in een boomholte heeft ontdekt Dit vereist volgens de Wet natuurbescherming eerst nader onderzoek. Hoewel de Stichting dit feit op meerdere manieren onder de aandacht van het college van B&W heeft gebracht blijft een reactie uit. Wel is vernomen dat er niet voor september wordt gekapt.

Deze bomen kunnen zonder meer een verrijking zijn voor de leefomgeving van de toekomstige bewoners. Het is dan ook een zeer positieve ontwikkeling dat een aantal toekomstige bewoners heeft aangegeven deze bomen graag te willen behouden. Meer reacties zijn zeer welkom."

Tot zover enkele fragmenten uit het Blog Het Wantij.

Reactie van de Gemeente Dordrecht: "Wij herkennen ons op geen enkele wijze in de verwijten. De gemeente heeft keurig een kapvergunning aangevraagd, daar heeft iemand bezwaar tegen gemaakt (stichting Wantij) en dat betekent dat we altijd serieus naar de bezwaren kijken. Dat gebeurt dus ook nu. Op verzoek van de wethouder kijken we of het mogelijk is de bomen te verplaatsen, en of er een alternatieve inrichting van het terrein mogelijk is. Uiteraard kijken we daarbij ook naar de kosten. De bomen staan buiten het bouwterrein voor de woningen, maar staan wel in de weg voor de parkeerplaatsen. Als we toch tot de conclusie komen dat kap onvermijdelijk is, behoort standaard tot de werkwijze dat eerst wordt gecontroleerd of er broedvogels zitten."

Deel dit bericht met je vrienden!