donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Drie nieuwe leden raad van toezicht ROC Da Vinci College

23 juli 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT / ZWIJNDRECHT - De raad van toezicht van het ROC Zuid Holland Zuid is vernieuwd. Door het vertrek van twee leden en het geplande vertrek van een derde lid eind dit jaar, zijn drie nieuwe leden aan de raad toegevoegd. Deze bestaat dan weer uit zeven leden. De nieuwe leden, de heren Schrijer, Çelik en Janssen, brengen waardevolle kennis en ervaring in vanuit openbaar bestuur, onderwijs en bedrijfsleven. Deze vertegenwoordiging vanuit de ‘triple helix’ past uitstekend bij de strategische koers van de organisatie, die zich de komende jaren binnen een hybride leeromgeving, naast het bestaande aanbod van mbo, hbo en educatie, steeds meer toelegt op ‘een leven lang ontwikkelen’.

Toezichthouder en klankbord
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen ROC Zuid Holland Zuid, waaronder het Da Vinci College en HBO-Drechtsteden vallen. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het college van bestuur en voorziet hen van advies. Het college van bestuur, bestaande uit Peter Vrancken en Marloes de Vries, is verheugd dat de nieuwe leden hun ervaring, inzichten en netwerk willen inzetten voor het Da Vinci College en HBO Drechtsteden en daarmee bijdragen aan een sterk beroepsonderwijs in de regio en de duurzame inzetbaarheid van onze beroepsbevolking.

De drie nieuwe leden
Dominic Schrijer is, naast burgemeester van Zwijndrecht, lid van de werkgroep Human Capital van de Provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Economic Board Zuid-Holland. Ook in eerdere functies, onder meer als wethouder sociale zaken in Rotterdam, is hij actief betrokken geweest bij het beroepsonderwijs. Martin Janssen is eigenaar van een organisatieadviesbureau en heeft een achtergrond als human resource manager in het bedrijfsleven. Metin Çelik is werkzaam als manager bij de Nationale Politie en is daarnaast statenlid in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Eerder was hij woordvoerder onderwijs als Raadslid en Tweede Kamerlid.

ROC Zuid Holland Zuid
Met het Da Vinci College en HBO Drechtsteden, vormt het ROC Zuid Holland Zuid hét kennis- en opleidingscentrum van en voor de regio Drechtsteden met ruim 10.000 studenten. In onze hybride leeromgeving bieden we naast mbo, hbo en educatie steeds meer mogelijkheden voor ‘een leven lang ontwikkelen’. Daarbij doorbreken we grenzen: tussen onderwijs en bedrijfsleven, tussen de verschillende sectoren, tussen vmbo, mbo en hbo en tussen leren en werken. Wij willen een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze studenten, van 17-77 jaar, tot competente en wendbare professionals en burgers. Met onze vernieuwende curricula rusten wij hen toe op de banen van nu en morgen en dragen we bij aan de innovatieve daadkracht van de regio.

Lees meer over:

bestuur college roc da vinci
Deel dit bericht met je vrienden!