zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

College wil Energiehuis verder versterken

11 juli 2018

DORDRECHT - Het gaat goed met het Energiehuis, maar het kan nog veel beter. De keuzes die in 2015 zijn gemaakt waren goed, de uitwerking vertoont nog gebreken. Aan de ene kant zijn er extra investeringen nodig om meer publiek te trekken, meer verhuringen te realiseren en daarmee op termijn ook een betere exploitatie. Aan de andere kant vraagt dit ook inspanningen van de drie partners, met name op gebied van programmering en profilering. Als alle partijen hun aandeel leveren, kan het Energiehuis verder uitgroeien tot een centrum voor podiumkunst waar veel meer mensen uit Dordrecht en de regio Drechtsteden zich thuis voelen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom een aantal investeringen voor. Ten eerste een structurele bijdrage van 300.000 euro voor de vervanging van de theatertechniek. Daar is bij de bouw in 2013 niet in voorzien. Ten tweede een investering van 214.000 euro voor de vervanging van de tribune in de zaal Machine 3. De huidige tribune voldoet niet goed. Vooral het uit elkaar halen en in verschillende opstellingen opbouwen blijkt veel ingewikkelder te zijn dan gedacht. Ten derde wil het college een extra bijdrage van 138.000 euro per jaar voor poppodium Bibelot om te kunnen groeien naar een poppodium voor een groter publiek en een trekpleister voor de jeugd.

Rapporten
Het college komt tot deze voorstellen op basis van twee rapportages: de evaluatie van het Energiehuis 2016-2017 door bureau Berenschot, en het onderzoek naar de positie van Bibelot door Thomas van Dalen.

Betere samenwerking
Dordrecht timmert al geruime tijd aan de weg om de aantrekkelijkheid van de stad voor inwoners en bezoekers te vergroten. De Culturele infrastructuur en programmering is volgens het college daarvoor van groot belang. Met het Energiehuis is een gebouw en voorziening ontwikkeld dat past in de ambitieuze groeiagenda van de gemeente.
Wethouder Sleeking (Cultuur): "Versterking van de positie van het Energiehuis is niet alleen een kwestie van geld. De samenwerking tussen de drie culturele partijen (Kunstmin, Stichting Culturele Educatie en Bibelot) kan echt beter."

De partijen hebben afgesproken meer gezamenlijk te programmeren en profileren en verbeteringen in het gebouw aan te brengen.

Lees meer over:

energiehuis college partners
Deel dit bericht met je vrienden!