zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Bedrijven en organisaties willen samenwerken in N3 alliantie

29 juni 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Ruim 20 bedrijven en organisaties uit de Drechtsteden steunen het oprichten van een N3 alliantie. Daarin zullen zij, naar voorbeeld van de Rotterdamse Maastunnel Alliantie, samenwerken om de verkeersoverlast tijdens de werkzaamheden aan de N3 zoveel mogelijk te beperken en medewerkers, bezoekers en leveranciers goed te kunnen informeren.

Dit commitment werd uitgesproken op de ondernemersbijeenkomst Bereikbare Drechtsteden in Dordrecht. Daar bespraken de ondernemers en Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Drechtsteden en mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar, de mogelijke maatregelen om de impact van de werkzaamheden aan de N3 zo veel mogelijk te beperken. Rik van der Linden, wethouder bereikbaarheid Dordrecht: "We zijn blij dat de N3 aangepakt wordt, want de weg is echt aan groot onderhoud toe. Maar er zal zeker overlast zijn. Alleen als we als overheden, bedrijfsleven en inwoners de handen ineenslaan, kunnen we de hinder zoveel mogelijk beperken en onze bereikbaarheid zo goed mogelijk houden. Ik ben dan ook heel blij dat de intentie er is om de N3 alliantie op te richten." 

Kansrijke maatregelen om overlast te beperken Op de bijeenkomst werd aan de bedrijven uit de gevraagd hoe zij kunnen bijdragen aan minder auto's op de weg, vooral in de spits. De Waterbus, thuiswerken, andere werktijden en meer op de fiets naar het werk, werden als maatregelen met de grootste potentie gezien. Ook blijkt dat vooral veel inwoners uit Dordrecht en Papendrecht, ongeveer een derde van alle verkeer op de N3, gebruik maken van de N3. Ook zij kunnen helpen om de stad en regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens het werk, bijvoorbeeld door de fiets of het OV te gebruiken.

Onderhoud N3 Vanaf tweede kwartaal 2020 tot naar verwachting eind 2021 wordt de N3 tussen de A15 en de A16 grondig aangepakt. Er komt een nieuwe fundering en stil asfalt. Daarnaast wordt ook het onderhoud aan de viaducten en geluidsschermen uitgevoerd en worden de bewegwijzering en openbare verlichting vervangen, net als het beweegbare deel van de Wantijbrug. Bij de uitvoering is speciale aandacht en ruimte voor duurzaamheid en innovatie, onder meer in de vorm van ledverlichting en zonnepanelen.  Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer afwisselend over één weghelft rijden. Daarmee wordt de capaciteit minder en dus is het noodzakelijk om met elkaar te proberen de stad en regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

Lees meer over:

drechtsteden bedrijven alliantie
Deel dit bericht met je vrienden!