zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Bankastraatveilig: Bordje met bewoners en Veilig Verkeer Nederland onthuld

8 mei 2018

DORDRECHT - Bewoners van de Bankastraat willen van hun straat een veilige straat maken. De Bankastraat is een 30 km straat, maar er wordt stelselmatig te hard gereden. Er is al eens een lasergun actie gehouden - met Veilig Verkeer Nederland (VVN) - en er is een remwegproef gehouden met VVN. Bewoners hebben op hun kliko’s 30 km stickers geplakt, zodat echt zichtbaar is dat het een 30 km straat is.

Dinsdag 8 mei 2018 onthulde Emile de Gruyter (bewoner Bankastraat) het bordje Bankastraat Veilig, samen met VVN.

In deze 30 km straat wordt stelselmatig te hard gereden. Bewoners zijn nu in gesprek met gemeente over de inrichting van hun straat, zodat er niet meer te hard gereden kan worden.
De politie is om raad gevraagd: wanneer kan men handhaven? Want politie handhaaft niet als de straat niet goed is ingericht.

Het is de bedoeling dat de Bankastraat wordt versmald met ongeveer 1,5 meter. De lijnen op de weg worden weggehaald. Want het lijkt nu net of fietsers binnen die lijnen moeten fietsen. Als de lijnen weg zijn, krijgen fietsers krijgen meer ruimte. Auto's moeten dan beter uitkijken. Ook wil men een soort wegverspringing maken, zodat de rechte weg wordt doorbroken. Volgens Jan Wind (lid van de werkgroep Indische Buurt Noord her bestrating en van de werkgroep Bankastraatveilig.nl) kan de politie dan wel handhaven 'op projectmatige basis'. Dat betekent dat er voor een bepaalde periode afspraken gemaakt kunnen worden over controles houden.

“De Bankastraat wordt niet afgesloten”, vertelde Emile. Dat was wel een van de opties, maar het is nooit de bedoeling geweest dat dit ook gaat gebeuren. Er wordt gekeken naar andere opties. Hij heeft op korte termijn een gesprek met bewoners van Reeweg Oost die mordicus tegen een afsluiting van de Bankastraat zijn. Volgens Emile moet er een oplossing komen waarin zoveel mogelijk bewoners zich kunnen vinden.

Het overleg met de gemeente gaat verder. Bewoners hopen op steun vanuit de gemeenteraad voor voldoende budget.
In maart j.l. heeft de Adviescommissie Fysiek een bijeenkomst georganiseerd over Verkeersveiligheid: inrichting en handhaving. Duidelijk is daar afgesproken dat er gewerkt moet worden aan een stevig Weginrichtingbeleid met bijbehorend budget. Daar heeft Jacqueline van den Bergh vanuit de PvdA zich erg voor ingezet.

Kijk op www.bankastraatveilig.nl van de Werkgroep Bankastraat voor informatie en voor de nieuwe inrichtingsplannen.

Tekst en foto: Jacqueline van den Bergh

Lees meer over:

veilig bankastraat 30km zone
Deel dit bericht met je vrienden!