Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Subsidie voor Winkelpanden verlengd

25 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Eigenaren van leegstaande winkelpanden in een aantal straten van de binnenstad kunnen nog tot 31 december subsidie krijgen om hun panden op te knappen. Het college heeft besloten de bestaande subsidieregeling te verlengen. Nieuw is dat eigenaren ook subsidie kunnen krijgen voor de aanpak van achtergevels die in het water van de Voorstraatshaven staan. Er is nog €170.000 beschikbaar voor deze subsidies. De gemeente bezint zich op een vervolgaanpak na 2018.

De subsidieregeling bestaat sinds september 2015, en is onderdeel van een totale aanpak van de leegstand in de binnenstad. Eigenaren die hun panden verwaarlozen krijgen eerst een stimulans om deze op te knappen. Wie dan toch niets doet, kan rekenen op een aanschrijving waarmee ze verplicht worden maatregelen te nemen. De aanpak heeft de afgelopen jaren de eerste vruchten afgeworpen. Er zijn 19 panden opgeknapt, en in twee gevallen hebben eigenaren een aanschrijving gehad. Eén eigenaar heeft daarop alsnog zijn panden opgeknapt met subsidie, bij de andere heeft de aanschrijving geleid tot een gedwongen verkoop.

Leegstand
Ten opzichte van 2 jaar geleden zien we dat leegstand in de Dordtse binnenstad weer daalt en dat er weer nieuwe concepten en ondernemers bijkomen. Omdat de leegstand en achterstallig onderhoud zich nu concentreert in enkele straten, heeft dat een negatieve weerslag op het beeld van binnenstad. Daarom geldt de gerichte aanpak voor de leegstand in een aantal straten: Voorstraat-West en Midden (tot aan Steegoversloot), Vriesestraat en Nieuwstraat. In deze straten is het eigendom versnipperd en hebben de eigenaren over het algemeen beperkt investeringsvermogen. De afgelopen jaren hebben nieuwe eigenaren wel flink geïnvesteerd, vaak zonder gebruik te maken van subsidie.

Stimulering
Om eigenaren te stimuleren zijn er diverse maatregelen:
• Een subsidie voor de verbetering van gevels, van maximaal €5000 per pand. De subsidie is voor ontwerpkosten en de uitwerking van bouwtekeningen.
• Operatie verfpot: een subsidie van maximaal €500 per pand om de gevel te schilderen
• Wonen boven winkels: een subsidie van maximaal €6800 per project om woningen boven winkels te maken.
• Stimuleren van nieuwe initiatieven, zoals pop-up stores, met name gericht op de opstartfase. Per initiatief is maximaal €3000 beschikbaar.
• Nieuw is de aanpak van watergevels, met name voor de extra kosten aan steigers.
De afgelopen jaren bleek vooral operatie verfpot populair. Voor de subsidie voor wonen boven winkels was minder belangstelling. Dat kan er mee te maken hebben dat er de jaren daarvoor al veel woningen boven winkels zijn gekomen.

Verantwoordelijkheid
Wethouder Piet Sleeking benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van eigenaren voor hun panden. "We zien gelukkig dat de investeringsbereidheid van eigenaren van winkelpanden weer toeneemt. We willen ze graag met subsidie stimuleren. We hopen dat er nog dit jaar zoveel mogelijk eigenaren gebruik van maken. Op deze manier kunnen ondernemers en gemeente samen de binnenstad nog aantrekkelijker maken."

Lees meer over:

subsidie binnenstad winkelpanden
Deel dit bericht met je vrienden!