Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Vrijwilligershuis bereidt organisaties voor op grote verandering

19 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Het Vrijwilligershuis heeft de afgelopen weken twee avonden georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties om hen voor te bereiden op de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per 25 mei is deze van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Een ingrijpende wetswijziging met nogal wat gevolgen, ook voor vrijwilligersorganisaties. ‘Er zijn heel veel vragen’.

Twee avonden zat het Vrijwilligershuis al bomvol met geïnteresseerden afkomstig uit diverse sectoren: sport, speeltuinen, EHBO, Kledingbank, museum, Stadsbrouwerij. Elke organisatie die met vrijwilligers werkt, krijgt te maken met de AVG. Coördinator van het Vrijwilligershuis Fokje Bosma: ‘Deze wet is een grote verandering. Organisaties hebben soms geen idee waar ze moeten beginnen om hun organisatie AVG-bestendig te maken. We kregen hele dankbare reacties omdat we ze op weg hebben geholpen.’

Voorlichtingsavonden
Tijdens de voorlichtingsavonden namen Fokje Bosma en Yvette van Lonkhuizen van het Vrijwilligershuis de bezoekers mee in het 7-stappenplan voor vrijwilligersorganisaties. Belangrijk hierbij is dat organisaties nagaan waarom ze persoonsgegevens bewaren, waar ze die bewaren en hoe ze dat doen. Betrokkenen moeten toestemming geven en bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld geloofsovertuiging) mogen alleen onder strenge voorwaarden worden bewaard. Organisaties zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig beheren van de persoonsgegevens van leden en vrijwilligers. Dat betekent dat ze vastleggen wie verantwoordelijk is voor de data, aan wie informatie wordt verstrekt en waarom en op welke manier de gegevens worden opgeslagen. Elke organisatie is verplicht om datalekken te melden. 

Allemaal vrijwilligers
Vanwege de grote belangstelling is er al een derde avond over de AVG gepland. Ook voor deze bijeenkomst zijn inmiddels heel veel aanmeldingen. ‘Dat geeft wel aan hoe dit onderwerp leeft bij de organisaties’, vertelt Fokje. ‘Het zijn allemaal vrijwilligers die de voorlichtingsbijeenkomsten bezoeken, maar ze geven allen aan dat ze een vrije avond er graag voor over hebben. Nu moeten ze er mee aan de slag. Voor zover mogelijk proberen we ook te helpen bij het oplossen van praktische problemen.’ Voor de vrijwilligerscoördinatoren van het platform Vrijwilligerswerk in de zorg is een aparte voorlichting geweest.

Ook meer weten?
Ben je nog niet geweest naar een voorlichtingsbijeenkomst, maar heb je wel interesse? Bel naar telefoonnummer 078-2000223 of mail naar contact@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl. Bij voldoende belangstelling organiseert het Vrijwilligershuis nog een bijeenkomst. Voor leden van het Vrijwilligershuis is deelname gratis, niet-leden betalen dan een kleine vergoeding.

Foto gemaakt door Yvette van Lonkhuizen.

Lees meer over:

vrijwilligers regels
Deel dit bericht met je vrienden!