Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Formateur Peter van der Velden geeft een stand van zaken omtrent een coalititeaccoord

16 april 2018

DORDRECHT - Van Peter van der Velden, formateur in Dordrecht voor een nieuwe coalitie, komt de volgende stand van zaken, wat betreft het creëren van een coalitieaccoord:

"De formerende partijen hebben vandaag vervolgstappen gezet op weg naar een coalitieakkoord. Duidelijk is dat de partijen van Dordrecht een sociaal economisch sterke stad willen maken en dat daarvoor lef, daadkracht en samenwerking noodzakelijk is.

Vandaag hebben we drie onderwerpen besproken: 1. Woningbouw als vliegwiel voor verbetering van de stad, 2. Regionale samenwerking en 3. Passende en betaalbare zorg en ondersteuning nu en in de toekomst. Daarbij hebben we gesproken over de urgentie van meer woningen, meer banen en betere bereikbaarheid. Ook kwam aan de orde of en hoe regionale samenwerking bijdraagt aan het bereiken van die ambities.

Verder hebben we vandaag gesproken over de vele organisaties die input hebben geleverd aan de formatie. Partijen aan tafel waarderen deze betrokkenheid bij de stad zeer. De inhoud van de brieven wordt betrokken bij de besprekingen en een aantal van deze organisaties krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te denken over het akkoord."

Deel dit bericht met je vrienden!