Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe HBO opleidingen in Dordrecht stap dichterbij

13 april 2018

DORDRECHT - Er is in de regio Dordrecht overtuigend behoefte aan de hbo-opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Leraar Basisonderwijs. Dat blijkt uit de verkenning van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar de mogelijkheden om deze hbo-opleidingen te starten in Dordrecht. De CHE heeft het rapport aangeboden aan Peter van der Meer van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en wethouder Peter Heijkoop. Dit gebeurde in aanwezigheid van de zorgwerkgevers die mee hebben gedaan aan het onderzoek, waaronder het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Yulius, ASVZ, RIVAS, De Hoop, Leger des Heils en werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn. Een hbo in Dordrecht en de Drechtsteden is een economisch noodzakelijke versterking. Peter Heijkoop: “Ik ben blij met de uitkomsten van dit rapport. We ondersteunen deze ontwikkeling. Het is voor veel partijen een lang gekoesterde wens om meer hoger onderwijs naar de stad te brengen. En met het aanbieden van dit rapport is dit weer een stap dichterbij gekomen.”

Werknemers van de toekomst
Harmen van Wijnen (CHE): “We vormen graag werknemers van de toekomst waar werkgevers en de samenleving in dit gebied om staan te springen. De afgelopen maanden zijn goede gesprekken gevoerd met zorg- en welzijnspartners, onderwijsinstellingen en de gemeente Dordrecht. We merken dat de brede christelijke identiteit en de kwaliteit van het onderwijs van de CHE bij de regio past. Daar waar mogelijk werken we nauw samen met andere bekostigde hbo-instellingen in de regio.”

Vervolg
De komende periode zullen de werkgevers aangeven of zij mee willen doen in de vervolgstap. Dit betekent dat zij samen afspraken maken over o.a. de stageplaatsen en –begeleiding. Ook worden de onderwijskundige, personele, logistieke en financiële aspecten van de mogelijk te starten opleidingen in kaart gebracht en besproken.

Deel dit bericht met je vrienden!