Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Prins Willem van Oranje weloverwogen aan avondmaal in 1573 in Grote Kerk Dordrecht

13 april 2018

DORDRECHT -  Een standbeeld van prins Willem van Oranje (1533-1584) moet nog in Dordrecht komen en vooruit lopend daarop is er een biografie uitgekomen waarin de band met Dordrecht ook nieuwe woorden krijgt.

Dordt staat in het nieuwste boek van militair historicus  Ronald de Graaf: ,,De prins. Willem van Oranje, 1533-1584." 

Nadat  de twaalf steden op de eerste vrije statenvergadering in Dordrecht (vanaf 19 juli 1572)  besloten om de prins voor zijn militaire strijd te gaan betalen komt Dordrecht nog eens op een sleutelmoment langs. De prins als pragmatius zo beschrijft het boek.

,,Dat gebeurt ook bij een belangrijke gebeurtenis in zijn leven, in het najaar van 1573, toen Willem in de Grote Kerk in Dordrecht met de gereformeerden het avondmaal vierde"

Het Nederlands Dagblad (ND) wordt gemeld vandaag dat eerder In een mooi boek over de prins, Willem van Oranje. Een biografisch portret, A.Th. van Deursen aannemelijk maakte dat hij toen uit overtuiging voor het calvinisme koos.

De Graaf gaat minder ver en meent dat hij om politieke redenen ‘formeel calvinist’ werd. Willem veranderde driemaal van kerk – van luthers naar katholiek naar luthers naar calvinistisch – en elke keer was die ‘kerkverandering de voortzetting van zijn politiek, maar dan nu met andere middelen’, meent De Graaf.

Dordrecht is dus op historische gronden, want kerk en staat waren niet gescheiden , wederom in de politiek van prins Willem van Oranje een sleutelmoment.

Eerder kwam een boek uit, waarin werd omschreven dat een van de ramen in de Grote kerk laat zien dat de prins er het avondmaal vierde alhoewel dat een gebeurtenis in 1574 zou uitbeelden.

Een van de ramen die Van Heuven beschrijft is „het bijzonder interessante” Krafftraam uit 1954 in de Grote Kerk in Dordrecht.

Dat raam –geschonken door margarinefabrikant P. G. Krafft– is gemaakt door Johan Dijkstra. „Op het raam staat afgebeeld dat Willem van Oranje in 1574 aan het heilig avondmaal gaat in Dordrecht. Ds. Joannes Lippius, van 1572 tot 1575 een van de eerste calvinistische Dordtse predikanten, breekt het brood. Aan weerszijden houden twee ouderlingen deemoedig het hoofd gebogen. Verder wordt verwezen naar de Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht en een groot deel van het raam beeldt de synode van Dordrecht uit. Allemaal belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis. Op het raam staan verder prins Maurits, graaf Willem Lodewijk, de theologen Arminius, Gomarus, Uytenbogaert, synodevoorzitter Bogerman, en de staatslieden Hugo de Groot en Johan van Oldenbarnevelt.”

”Nassau en Oranje in gebrandschilderd glas”, drs. Emerentia van Heuven-van Nes e.a.; uitg. Verloren, Hilversum, 2015; ISBN 978 90 8704 535 7; 320 blz.; € 39,00. ----

Lees meer over:

oranje Grote Kerk boek
Deel dit bericht met je vrienden!