Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Ereburger en SGP-voorman van Dordrecht Henk Mostert (80) overleden

12 april 2018

DORDRECHT -  Henk Mostert, ereburger van Dordrecht, is woensdagavond overleden. De voorman van de SGP, die zijn partij en zijn stad tientallen jaren diende vanuit zijn geloof, werd 80 jaar.

Henk liet op gepaste wijze in de gemeenteraad weten van welke beginselen hij politiek bedreef, maar probeerde ook altijd praktisch oplossingen te vinden voor de werkelijk van vandaag.  Daarom stelde de gemeente Dordrecht in 2010 nog eens vast, toen hij tot ereburger werd benoemd, dat Henk onmiskenbaar veel voor Dordrecht en de Dordtenaren had betekent.

Soms wordt nog gesproken over het tijdperk Mostert in de gemeenteraad, want hij was dertig jaar in dit openbaar bestuur te vinden. Als fractievoorzitter van de combinatie SGP/ChristenUnie vond hij het ook een eer om dit werk te mogen doen. Dat zijn fractie wethouders mocht gaan leveren, zag hij ook als een waardering voor de wijze waarop zijn combinatie op een verantwoorde en betrouwbare wijze verantwoording wilde dragen voor de stad en de inwoners.

Toen Henk Mostert begon was J.H. van Zuuren de burgemeester. Hij maakte daarna de gehele periode met Jan Noorland mee en vertrok uit de raad een maand voor het afzwaaien van Bandell.

(bericht uit januari 2010)

DORDRECHT - Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 januari reikte burgemeester R.J.G. Bandell gouden legpenning uit aan de heer H. Mostert, raadslid en nestor. Aan de gouden legpenning is het ereburgerschap van de stad Dordrecht verbonden.

De heer Mostert werd tot Ereburger van de stad Dordrecht benoemd omdat hij onmiskenbaar veel voor de stad Dordrecht heeft betekend.

Niet alleen door zijn principiële inbreng in de politieke besluitvorming èn zijn vermogen om bruggen te bouwen, maar ook door zijn oprechte belangstelling voor en betrokkenheid bij alle mensen van welke politieke kleur dan ook. Zijn optreden als nestor, een functie die de heer Mostert sinds 1998 bekleedt, wekt alom waardering.

De heer H. Mostert is vanaf 9 september 1980 lid van de gemeenteraad van Dordrecht, eerst van de fractie SGP/RPF, sinds 1982 als lid van de fractie SGP/RPF/GPV, sinds mei 2001 van de fractie SGP/ChristenUnie en sinds september 2002 van de fractie ChristenUnie/SGP. De heer Mostert is van SGP-huize en is van meet af aan fractievoorzitter geweest. Uit hoofde van zijn raadslidmaatschap was hij lid van diverse adviescommissies.

Sinds de vorming van het regiobestuur Zuid-Holland Zuid in september 1993 is de heer Mostert als fractievoorzitter lid geweest van het Algemeen Bestuur en lid van de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden (Aba), openbare orde, financiën en personeel van de regio Zuid-Holland Zuid.Om gezondheidsredenen bedankte hij in 2003 voor zowel de commissie Aba als het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur. Daarnaast was hij van 1984 tot 1994 lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Drechtsteden. Ook is hij al jarenlang een zeer betrokken lid van de Commissie van Toezicht op de Politiecellen.

Lees meer over:

overleden ereburger henk mostert
Deel dit bericht met je vrienden!