Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe hbo-opleidingen van de CHE in Dordrecht stap dichterbij

10 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Er is in de regio Dordrecht overtuigend behoefte aan de hbo-opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Leraar Basisonderwijs. Dat blijkt uit de verkenning van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar de mogelijkheden om deze hbo-opleidingen te starten in Dordrecht. Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur van de CHE, heeft het rapport vanochtend aangeboden aan Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzerziekenhuis, en Peter Heijkoop, wethouder Arbeidsmarkt in Dordrecht. Dit gebeurde in aanwezigheid van de zorgwerkgevers die mee hebben gedaan aan het onderzoek waaronder het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Yulius, ASVZ, RIVAS, De Hoop, Leger des Heils en werkgeversvereniging Zorg en Welzijn.

De afgelopen maanden zijn tientallen partijen in het werkveld benaderd en actief betrokken bij het onderzoek. Er is een groot tekort op de arbeidsmarkt in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn. Een hbo in Dordrecht en de Drechtsteden is een economisch noodzakelijke versterking. Wethouder Peter Heijkoop: “Ik ben blij met de uitkomsten van dit rapport. We ondersteunen deze ontwikkeling. Het is voor veel partijen een lang gekoesterde wens om hoger onderwijs naar de stad te brengen. En met het aanbieden van dit rapport is dit weer een stap dichterbij gekomen.”

Werknemers van de toekomst
Harmen van Wijnen, voorzitter College van Bestuur (CHE): “We vormen graag werknemers van de toekomst waar werkgevers en de samenleving in dit gebied om staan te springen. We hebben goede gesprekken gevoerd met zorg- en welzijnspartners, onderwijsinstellingen en de gemeente Dordrecht over waar behoefte aan is en hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. We merken dat de brede christelijke identiteit en de kwaliteit van het onderwijs van de CHE bij de regio past. Daar waar mogelijk werken we nauw samen met andere bekostigde hbo-instellingen in de regio om zo de studenten en de arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden het beste te dienen.”

De komende periode zullen de werkgevers aangeven of zij mee willen doen in de vervolgstap. Dit betekent dat zij samen afspraken maken over o.a. de stageplaatsen en –begeleiding. Ook worden de onderwijskundige, personele, logistieke en financiële aspecten van de mogelijk te starten opleidingen in kaart gebracht en besproken.

Lees meer over:

EDE christelijke hogeschool
Deel dit bericht met je vrienden!