Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

In mei starten de werkzaamheden voor inrichting van buffer zuid in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

9 april 2018

DORDRECHT - Medio mei 2018 starten de werkzaamheden voor de inrichting van de buffer zuid. Het gaat hierbij om het graven van een laagwatersloot en de aanleg van een natuurzone met wandelkade aan de zuidzijde van de Noorderdiepzone in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

De functie van deze bufferzone is erg belangrijk. Dit fungeert als het ware als buffer tussen het lage waterpeil van het blijvend landbouwgebied en het toekomstige hogere peil in het nieuwe natuur- en recreatiebied. De laagwatersloot krijgt hierbij hetzelfde (lagere) peil als het blijvend landbouwgebied.

In deze bufferzone zijn van oudsher verontreinigingen aanwezig die door de rivieren in het gebied zijn afgezet. Deze verontreinigingen worden met deze herinrichting meteen ook afgedekt met schone grond (gesaneerd). Voor deze werkzaamheden dragen de medewerkers beschermende, witte kleding.

Bron: nieuwsbrief Nieuwe Dordtse Biesbosch

Deel dit bericht met je vrienden!