Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

BVD, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP willen doorgaan in Dordrecht

3 april 2018

DORDRECHT - Een meerderheid uit de gemeenteraad kiest voor een voortzetting van het college van B&W met Beter voor Dordt (BVD), VVD, CDA en ChristenUnie/SGP. Wel zal aan de ouderenpartij VSP worden gevraagd om op het gebied van ouderenbeleid en samenwerking met de stad mee te schrijven.

Deze koers blijkt uit het rapport van informateur Peter van der Velde. De oud-burgemeester van Dordrecht legde dit vandaag op tafel. De gemeenteraad besprak het dinsdagmiddag.

De coalitie die op 8 mei aan de nieuwe periode zal beginnen telt geen zes, maar vijf wethouders. Dat houdt in dat BVD twee wethouders levert en de andere partijen met een wethouder meedoen. De coalitie heeft de directe steun van 21 zetels, terwijl de raad uit 39 zetels bestaat.

Overigens de gedoopsteun van de VSP zou wat betreft deze fractie ook een wethouder kunnen betekenen. De VSP telt twee zetels.

Vanuit de raad werd oud-burgemeester Peter van der Velde gevraagd om na zijn rol als informateur ook door te gaan als formateur.. In zijn gesprek met de raad liet Van der Velde weten, dat sociaal domein bij alle elf fracties mee telt. ,,Het zit bij alle partijen diep". 

(persbericht) Informateur: zet huidige coalitie voort

De huidige coalitie van BvD, VVD, CDA en CU/SGP is de meest realistische en stabiele combinatie om ook in de komende vier jaar het college van Dordrecht te vormen. Dat college telt dan vijf wethouders. Dat is de conclusie van informateur Peter van der Velden naar aanleiding van gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties van de gemeenteraad. Van der Velden heeft zijn verslag op dinsdag 3 april aangeboden aan de gemeenteraad.

Voortzetting van de huidige coalitie betekent níet doorgaan op de oude voet. De informateur constateert dat alle partijen vinden dat het nieuwe college meer dan voorheen samenwerking moet zoeken met andere partijen in de raad en strategische partners in de stad en daarbuiten.

Op verzoek van verscheidene partijen is een bijzondere rol weggelegd voor de Verenigde Seniorenpartij (VSP). De informateur adviseert om de expertise en ideeën van deze partij op het gebied van ouderenbeleid en samenwerking met de stad een plaats te geven in het coalitie –akkoord. Enerzijds om dit akkoord inhoudelijk te versterken, anderzijds om de stabiliteit van de coalitie te vergroten (bijvoorbeeld in de vorm van gedoogsteun).

Geen raadsprogramma
Van der Velden constateert dat er onvoldoende draagvlak is voor een zogeheten raadsprogramma, waaraan alle partijen in de raad meeschrijven. De opgaven waar Dordrecht voor staat zijn urgent, en dat vraagt besluitvaardigheid en tempo. Combinaties met andere partijen in het college zijn in de ogen van de informateur niet levensvatbaar. Hetzij door grote inhoudelijke verschillen (breekpunten), hetzij door onvoldoende vertrouwen in elkaar.

Ontwikkelingen
De informateur, die van februari tot september vorig jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht was, ziet grote kansen voor de stad. ,,Dordrecht heeft alles in zich om te bloeien en inwoners en investeerders te boeien." Maar daarvoor is het volgens Van der Velden wel dringend noodzakelijk om goede plannen nu om te zetten in concrete projecten. ,,De afgelopen jaren stonden, door economische crisis en bezuinigingen, vooral in teken van beheer. Nu is het moment om de stap te zetten naar grootschalige en innovatieve ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar alle Dordtenaren van mee profiteren."

Formatie
Verscheidene fracties menen dat een externe formateur behulpzaam kan zijn om de gewenste vernieuwing te brengen in het collegeprogramma. De informateur deelt deze mening. Hij adviseert ook om een aantal organisaties en mensen van buiten de raad uit te nodigen om mee te praten over de invulling van de opgaven waar Dordrecht voor staat.

Lees meer over:

college vsp
Deel dit bericht met je vrienden!