Friday 24 September 2021

Alles over Dordrecht

Meer huishoudelijke hulp in Drechtsteden

1 april 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning via de Wmo ligt in de Drechtsteden 10 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Het aantal toewijzingen voor huishoudelijke ondersteuning daalt wel, maar dat lijkt in lijn met de landelijke ontwikkeling. Dat laat het Drechtstedenbestuur weten naar aanleiding van het onderzoek naar het gebruik van Wmomaatwerkvoorzieningen in de regio.

Ongeveer 70 procent van de mensen die zich melden voor huishoudelijke ondersteuning krijgt een advies om een aanvraag te doen. Van de aanvragers krijgt bijna iedereen de gevraagde ondersteuning.

Eigen bijdrage
Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning via de Wmo is in vier jaar tijd met een kwart afgenomen, al zit er sinds een half jaar juist weer een lichte stijging in. Eén van de verklaringen is dat het inkomen van jonge 65-plussers hoger is dan oudere generaties, in combinatie met de eigen bijdrage die ze moeten betalen. Dat maakt dat deze mensen er vaker voor kiezen zelf huishoudelijke hulp te regelen, buiten de Wmo om. Daarnaast kijken Wmo-consulenten in de 'keukentafelgesprekken' ook eerst naar
wat mensen zelf nog kunnen, eventueel met hulp van hun omgeving. Dit is ook vastgelegd in de wet en het Wmo-beleidsplan van de Drechtsteden.

Opvallend is dat de voorzieningen als individuele begeleiding en dagbesteding juist sterk toenemen. Voor deze voorzieningen bestaan minder alternatieven dan voor huishoudelijke ondersteuning, en het gaat juist bij deze voorzieningen vaak om mensen die minder zelfredzaam zijn.

Aandacht
Regionaal portefeuillehouder Karin Lambrechts: ,,Maatwerkvoorzieningen zijn heel belangrijk, daar maken we ons hard voor. Ik maak me wel zorgen over een beperkte groep kwetsbare mensen die afzien van hulp terwijl ze zichzelf slecht kunnen redden en moeilijk rond kunnen komen. Voor die mensen moeten we extra aandacht hebben."

Lees meer over:

drechtsteden WMO begeleiding
Deel dit bericht met je vrienden!