woensdag 23 september 2020

Alles over Dordrecht

SP-fractie stelt vragen over procedures rond voorrangsverklaring urgent woningzoekenden

27 maart 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De SP-fractie in de gemeenteraad van Dordrecht heeft vragen gesteld over de procedures rond de voorrangsverklaring voor urgent woningzoekenden. Het verbaast hen dat mensen met urgentie, met hun sociale netwerk in Dordrecht, gedwongen worden deze stad te verlaten.

Daarnaast verwondert het de SP fractie dat zodra je urgent bent, je in de praktijk zelf niet meer mag zoeken naar een sociale huurwoning, maar moet afwachten tot je iets wordt aangeboden, ook al kan dat ondanks urgentie soms lang duren.

Tenslotte betreuren de fractieleden het dat urgent woningzoekenden geconfronteerd worden met eisen als het wegdoen van eventuele huisdieren, of een eis tot verplicht "vrijwilligers" werk in een huurcontract.

Hieronder de volledige inhoud van de brief van de SP-Franctie:
"De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het sociale netwerk heel belangrijk is voor veel mensen. Toch bereiken ons signalen dat bewoners van Dordrecht met een voorrangsverklaring, woningzoekenden met urgentie, gedwongen worden onze stad te verlaten en naar andere Drechtsteden te verhuizen, ook al kennen ze daar helemaal niemand.

Daarnaast blijkt dat mensen met een urgentieverklaring niet meer zelf mogen zoeken naar een woning, zelfs als hen in de praktijk geen woning wordt aangeboden door de corporatie waaraan zijn zijn gekoppeld. Dit ondanks het feit dat urgent woningzoekenden zich eerst MOETEN inschrijven bij Woonkeus, met de daaraan verbonden kosten, ook al maken ze geen enkele kans volgens de wachtlijst (wat ook weer één van de voorwaarden voor verkrijging van een voorrangsverklaring is).

Tevens worden mensen onder druk gezet om een huurwoning te betrekken waarbij ze afstand moeten doen van hun huisdieren, of waar zij gedwongen worden tot vrijwilligerswerk, zelfs als zij een redelijke kans hebben op een baan als ze eenmaal een vast adres hebben.

Ik citeer uit één verleende voorrangsverklaring: "U hoeft niets te doen. U ontvangt binnenkort bericht van Tablis Wonen. Zij gaan u een woning aanbieden in Sliedrecht. Soms nodigen zij u eerst uit voor een gesprek. U kunt geen bezwaar maken tegen welke woningcorporatie u een woning aanbiedt. Tablis wonen gaat u een bijzonder huurcontract aanbieden." (vet benadrukt door ondergetekende, cursief in origineel).

Dit brengt onze fractie op de volgende vragen:
1. Hoeveel bewoners van Dordrecht hebben vorig jaar, en dit jaar tot de huidige datum, een voorrangsverklaring gekregen?
2. Aan hoeveel van deze mensen is medegedeeld dat ze een woning buiten Dordrecht moeten accepteren?
3. Aan hoeveel mensen is medegedeeld dat ze een "bijzonder huurcontract" krijgen, en wat zijn hiervoor de overwegingen?
4. Welke overwegingen spelen een rol bij de bepaling of een urgent woningzoekende onze stad moet verlaten?
5. Waarom wordt het urgent woningzoekenden verboden om zelf nog naar een woning te zoeken?

In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet namens fractie SP."

Tot zover de brief van de SP-fractie aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.

Lees meer over:

gemeente college sp fractie
Deel dit bericht met je vrienden!