dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Ouders kunnen weer lessen levensbeschouwing aanvragen voor hun kinderen

21 maart 2018 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Kiezen voor HVO, het is weer zover. Ouders kunnen weer lessen levensbeschouwing aanvragen voor hun kinderen en nu in alle groepen van de basisschool. Het Humanistisch Verbond Drechtsteden brengt dit graag onder de aandacht.

Op alle openbare scholen kunnen ouders levensbeschouwelijke vorming aanvragen, humanistisch of godsdienstig. Humanistisch Vormingsonderwijs, HVO, wordt binnen het openbaar onderwijs aangeboden, omdat de openbare school algemeen toegankelijk is voor kinderen uit verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden.

Daarnaast is het een wettelijke taak van de school om aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze democratische samenleving. Het begeleiden van kinderen bij de groei naar een democratisch en betrokken burger is een kerntaak van de openbare school. HVO levert ook hieraan een concrete bijdrage.

Zeggen wat je denkt en voelt en luisteren naar wat een ander bedoelt. Dat is HVO.
Kind uit groep 5 over HVO:  “Het zijn niet alleen leuke lessen maar je neemt het ook mee de rest van de dag”.

In de lessen HVO onderzoeken kinderen hun eigen ervaringen en ideeën en worden ze uitgedaagd om zelf keuzes te maken en antwoorden te geven. Lesthema’s worden afgeleid van datgene wat kinderen bezig houdt, zoals vriendschap, pesten, dieren, kinderrechten, de toekomst en wat vind je waardevol. HVO stimuleert de geestelijke gezondheid en de sociale en morele ontwikkeling bij kinderen.  Het is kosteloos voor ouders en school.

De lessen worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide vakdocenten.
De school is verplicht ouders over de keuze te informeren en de HVO- en godsdienstlessen lessen onder schooltijd mogelijk te maken.

Vraag er naar op uw school, of neem contact op met Humanistisch Verbond Drechtsteden, email: drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl

Aanmelden, op de school van uw kind, kan tot de meivakantie. Meer informatie op: www.GVOenHVO.nl

Bron foto: Humanistisch Verbond.

Deel dit bericht met je vrienden!