zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

Debat in de stad Dordrecht met minstens negen lijsttrekkers en prof. Margo Trappenburg

12 maart 2018

DORDRECHT - Minstens negen lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart, zijn op donderdag 15 maart achter een informatietafel te vinden bij het Debat in de stad.

De rode draad is:

Hoever kan de overheid zorgtaken afschuiven op burgers, zoals IKEA bij het in elkaar zetten van attributen het werk door de kopers laat doen?

In het gebouw van het Apostolisch Genootschap te Dordrecht - hoek Brouwersdijki/Van Plantsoenstraat - geeft prof. dr. Margo Trappenburg een voorzet tot het debat over de grenzen van de participatiesamenleving.

In een recent artikel vergelijkt zij de druk op burgers om voor anderen te moeten zorgen met IKEA. Zoals de Zweedse firma klanten het werk laat doen, kiest de overheid voor een uitvoering van zorgtaken door burgers. Is dat ook op langere termijn houdbaar", is de vraag die zij stelt en waarop de Dordtse politiek mag reageren.

Beter voor Dordt (David Schalcken), CDA (Peter Heijkoop), VVD (Maarten Burggraaf), Pvda (Inge Stevens en Cor van Verk), GroenLinks (Kitty Kruger), Gewoon Dordt (Irene Koene), SP (Ineke de Jager), De VSP (Margret Stolk), D66 (Kevin Noels) en ChristenUnie/SGP (lijstduwer Bert Staat) hebben hun komst toegezegd. Om half acht zijn de politici al te spreken en namens de organisatie heet om 20 uur ds. Michiel de Zeeuw iedereen welkom. Journalist Hans Berrevoets zal de plek van gespreksleider overnemen van de eerder aangekondigd Kim Bruggeman.


Het Platform Dordtse Kerken en het Humanistisch Verbond (Drechtsteden & omgeving) organiseren onder de noemer ‘Debat in de stad’, dit jaar drie debatten, waarin actuele maatschappelijke thema’s besproken worden. Het debat is bedoeld als plek van ontmoeting en meningsvorming met en tussen stadgenoten. Het kan zo vooroordelen bestrijden.

Het onderwerp zal op 15 maart worden ingeleid door Margo Trappenburg, hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek.


Contactinformatie:
Locatie:  Van Baerlestraat 130
Organisator:  Platform Dordtse kerken en humanistisch verbond Drechtsteden

(bron website hoogleraar)

Prof.dr. Margo Trappenburg hield bij de universiteit Utrecht in 2016 haar oratie met als titel Helpen als ambacht.

Over arbeidsdeling in de participatiemaatschappij. Trappenburg is sinds 1 oktober 2014 bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek namens de Marie Kamphuis Stichting.

De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat werd gedaan door betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor een uitkering.

Margo Trappenburg duidt dit aan als de opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening. Haar oratie gaat over de vraag of hulpverlening volgens het Ikea principe een goed idee is en zo nee, of het mogelijk is om daar iets tegen te doen.

PDF-bestandKlik hier voor de pdf van de oratie 'De opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening', prof.dr. Margo Trappenburg.

Lees meer over:

zorg IKEA of. Trappenburg
Deel dit bericht met je vrienden!