vrijdag 23 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Aanplant bomen Nieuwe Dordtse Biesbosch en ondertekening beheerovereenkomst

9 maart 2018 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Donderdag 15 maart is een belangrijke dag voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch! De partijen die straks verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud van dit gebied ondertekenen die dag de samenwerkingsovereenkomsten. De beherende partijen zijn het waterschap Hollandse Delta, Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, Staatsbosbeheer én de gemeente zelf. Wethouder Heijkoop is gastheer en is samen met de heer Dijkstra van de provincie Zuid-Holland getuige van het ondertekenen.

In de samenwerkingsovereenkomsten, met de daaraan gekoppelde beheerplannen, zijn de samenwerkings- en beheer- en onderhoudsafspraken per deelgebied vastgelegd. Als de Nieuwe Dordtse Biesbosch aangelegd is, zorgen deze partijen er voor dat in het voormalig polderlandschap nieuwe natuur kan ontwikkelen, de waterkwaliteit verbetert en de bezoekers recreatief kunnen genieten van het nieuwe natuur- en recreatiegebied.

Korte pitch
Vóór het ondertekenen houdt elke beherende partij een korte pitch van 1 minuut over hun eigen rol in en visie voor dit nieuwe natuur- en recreatiegebied. Aan basisschool de Meridiaan uit Sterrenburg is ook gevraagd om 'iets' te doen. Zij zijn erbij vanwege de Nationale Boomfeestdag.

Boomfeestdag
Om deze belangrijke mijlpaal kracht bij te zetten, is de Nationale Boomfeestdag voor Dordrecht verplaatst naar 15 maart (in plaats van 14 maart). Veertig leerlingen van genoemde basisschool planten tientallen jonge bomen in het gebied. Zij worden daarbij geholpen door de beherende partijen, begeleiders van school, het Natuur- en Milieucentrum Weizigt, de gemeente en andere genodigden. Wethouder Reynvaan is hier ook bij aanwezig.

SOK-boom
Voordat de kinderen de jonge bomen planten, helpen twee geselecteerde kinderen mee met de aanplant van een zogenaamde 'SOK-boom'. SOK staat voor samenwerkingsovereenkomst. De SOK-boom staat symbool voor de samenwerking door de verschillende beheerpartijen en wordt aangeplant door de ondertekenaars en de wethouders.

Landbouwweg
Langs de in aanleg zijnde nieuwe landbouwweg worden voor eind maart ook nog 117 bomen geplant. Het gaat hier om een variatie in soort en grootte. In de Nieuwe Dordtse Biesbosch worden de komende periode circa 400 nieuwe bomen aangeplant.Aanplant bomen Nieuwe Dordtse Biesbosch en ondertekening beheerovereenkomst

Deel dit bericht met je vrienden!