woensdag 8 december 2021

Alles over Dordrecht

Motie: in Dordtse raad ,,Geen vergunningen meer voor inzet dieren als attractie op evenementen in Dordrecht

16 februari 2018

DORDRECHT - De gemeenteraad van Dordrecht bespreekt dinsdagmiddag als laatste agendapunt het voorstel van de SP om geen vergunningen meer af te geven voor de inzet van dieren als attractie op evenementen. Dat zal zeker moeten gelden voor de jaarlijkse kerstmarkt, waarop tot nu toe altijd dieren werden in gezet als attractie.

Reeds eerder gaf de gemeenteraad al aan geen circussen binnen de stadsgrenzen te willen met wilde dieren. Dat voorstel werd toen ingediend door Beter voor Dordt (BVD) en haalde de meerderheid.

De motie is overigens het laatste punt op een vergadering van wat heet de oude raad van Dordrecht, die na de stembusdag van 21 maart een andere samenstelling krijgt.

Nieuws eind 2014 was:

Circussen die werken met wilde dieren komen Dordrecht niet meer in. Om dat te regelen nam de Dordtse gemeenteraad een wijziging van de gemeenteregels aan. Omdat een verbod juridisch onmogelijk is, is gekozen voor een handigheidje dat ook in Assen is toegepast.

Dat komt er op neer, dat alle circussen welkom zijn, maar dat de beschikbare plaatsen en tijden geveild worden. Daarbij krijgen circussen zonder wilde dieren voorrang. Het kabinet komt nog met een wetsvoorstel voor een landelijk verbod, maar Dordrecht wilde daar niet op wachten.

Het initiatiefvoorstel om de Dordtse regels te veranderen ten faveure van diervrije circussen kwam van twee nieuwe raadsleden van Beter voor Dordt, Eline van der Vorm en Willem Bronkhorst. GroenLinks, dat zich al jaren over dit onderwerp druk maakt, toonde zich geïrriteerd over de actie van het politiek onervaren duo.

"Ik hou het maar op jeugdig enthousiasme van twee nieuwe raadsleden, maar wij waren graag betrokken bij de formulering van een dergelijk voorstel. We hebben er mee ingestemd, maar hadden graag ook iets gezegd over het dierenwelzijn. Dat ontbreekt in het stuk", aldus Kitty Kruger na afloop.

Maar wat de fractieleidster van GroenLinks wil, kan volgens Bronkhorst niet: "Je mag de algemene plaatselijke verordening niet zo aanpassen, dat je circussen met wilde dieren kunt weigeren op basis van aantasting van dierenwelzijn. Gemeentes die dat probeerden zijn door de rechter terug gefloten".

Agendapunt as dinsdag gemeenteraad stadhuis:

Een kerstmarkt zonder dieren als attractie
De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 19 DECEMBER 2018:
Constaterende dat:
•Er eerder al brede steun in de raad was voor het initiatief van Beter Voor Dordt om circussen met wilde dieren te weren;
•Dat ook op de afgelopen kerstmarkt sprake was van dieren als attractie, zoals een dromedaris en een lama, die dagen in de drukte en het lawaai van de kerstmarkt stonden;
•Dat ook de Dierenbescherming zich in het verleden uitgesproken heeft tegen gebruik van levende dieren als attractie op kerstmarkten.
Overwegende dat:
Dieren niet onnodig stress moeten leiden door het transport van en naar en de aanwezigheid op evenementen.
Draagt het college op:
Geen vergunning meer af te geven voor inzet van dieren als attractie op evenementen;
Geen plek meer te bieden op de kerstmarkt voor attracties met levende dieren.
En gaat over tot de orde van de dag.

Lees meer over:

kerstmarkt sp ieren
Deel dit bericht met je vrienden!